agenda

Van Eyck-Academie

Joost de Vries ontmoet Marjolijn van Heemstra

6 juli 2016

http://us7.campaign-archive2.com/?u=141bde3391dac75b11a19f52d&id=08a65791ff&e=8aba6ed262

Op uitnodiging van de huidige writer-in-residence Joost de Vries komt schrijver, dichter en theatermaker Marjolijn van Heemstra naar de Van Eyck-Academie in Maastricht. Op woensdag 6 juli om 20.00 uur voeren zij een openbaar gesprek voeren over literatuur, schrijven, compositie en hun beider werk onder leiding van dichter en schrijver Erik Lindner.

Joost de Vries (1983) studeerde journalistiek en geschiedenis in Utrecht. Sinds 2007 is hij redacteur en literair criticus van De Groene Amsterdammer. Zijn succesvolle debuut Clausewitz riep heftige, tegengestelde reacties op en werd genomineerd voor de Anton Wachterprijs. In 2013 publiceerde hij De republiek, waarmee hij de Gouden Boekenuil won en nominaties binnensleepte voor onder meer de BNG Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs.

Joost de Vries verblijft drie maanden aan de Van Eyck als writer-in-residence. Hij werd uitgenodigd door het Letterenfonds en de Van Eyck-academie in het kader van het Wanderlust-programma, het programma voor talentontwikkeling in internationale context van het Nederlands Letterenfonds.

Marjolijn van Heemstra (1981) is theatermaker, journalist, schrijver en dichter. In 2010 kwam haar dichtbundel Als Mozes had doorgevraagd uit, die werd genomineerd voor de C. Buddingh’ prijs en bekroond met de Jo Peters PoëziePrijs. In 2012 debuteerde Van Heemstra met de roman De laatste Aedema. In 2014 verscheen haar meest recente poëziebundel Meer hoef dan voet.

Erik Lindner schreef meerdere dichtbundels zoals Terrein (2010) en Acedia (2014). In 2013 verscheen zijn roman Naar Whitebridge. Zijn gedichten zijn in meerdere talen vertaald en hij wordt veelvuldig uitgenodigd voor internationale poëziefestivals. Hij is redacteur van het literaire tijdschrift Terras en als adviseur Literatuur verbonden aan de Van Eyck.

Meer informatie: