nieuws

Nieuwe focus Expertisecentrum Literair Vertalen

2 juni 2016

Op 26 mei jl. hebben Taalunie, KU Leuven en Universiteit Utrecht tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Utrechtse Academiegebouw een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee werken deze instellingen, samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren, ook in de komende jaren verder aan de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands.

ondertekening v.l.n.r. Liesbet Heyvaert (KU Leuven), Ted Sanders (UU), Maya Rispens (Taalunie, namens Geert Joris), Tiziano Perez (Nederlands Letterenfonds), Koen Van Bockstal (Vlaams Fonds voor de Letteren)

In de nieuwe beleidsperiode zal het ELV zich meer gaan richten op het faciliteren van anderen en het delen van de opgebouwde kennis en expertise en minder op het zelf direct opleiden van vertalers. Bij vertalers, vertaalopleidingen, opleidingen Nederlands in het buitenland en in de literaire wereld bleek behoefte aan een expertisecentrum in de letterlijke zin van het woord, dat kennis verzamelt, ontwikkelt en verspreidt, toegespitst op de vragen en behoeften van bovengenoemde partijen. Online mogelijkheden worden verder verkend en ontwikkeld, zodat een veel grotere groep vertalers en opleiders kan worden bereikt. Er wordt inmiddels gewerkt aan een Kennisbank, waar zoveel mogelijk belanghebbenden gebruik van kunnen gaan maken.

Intussen blijven de succesvolle en ook nog steeds noodzakelijke activiteiten gewoon doorgaan, zoals:

  • het mentoraatsprogramma dat het ELV samen met de Letterenfondsen uitvoert;
  • de Zomercursus voor vertalers uit het Nederlands: dit jaar gaat het om vertalen in het Arabisch en in het Frans;
  • de Vertaalateliers op Locatie en de Lage Landen Ateliers, waarmee studenten buiten en binnen het taalgebied worden geïnteresseerd voor het literair vertalen;
  • de Leerlijn Literair Vertalen, die inmiddels in Europees verband verder is ontwikkeld in het project PETRA-E, en die later dit jaar officieel wordt gepresenteerd;
  • overleg met uitgevers en redacteuren om samenwerking en afstemming te verbeteren;
  • de dossiers: dit jaar zullen weer tien nieuwe dossiers worden samengesteld over verschillende vertaalrichtingen, om zo een gefundeerd beeld te krijgen van de noden en wensen voor die talen.

Het bestuur van het ELV bestaat uit vertegenwoordigers van de Taalunie (Geert Joris), de KU Leuven (Liesbet Heyvaert) en de Universiteit Utrecht (Ted Sanders); met vertegenwoordigers van het Vlaams Fonds voor de Letteren (Koen Van Bockstal) en het Nederlands Letterenfonds (Tiziano Perez) als geassocieerd partners. De inhoudelijke kwaliteit van de nieuwe diensten en producten die worden ontwikkeld, zal worden gewaarborgd door een Wetenschappelijk Comité met leden uit de twee universiteiten. Dit zijn Reine Meylaerts en Chris Van de Poel van de KU Leuven en Philiep Bossier van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is een nieuwe Adviesraad ingesteld, om blijvend te kunnen afstemmen met vertalers, uitgevers, opleiders en beleidsmakers. Het bureau blijft in Utrecht gevestigd, onder coördinatie van Gea Schelhaas.

Voor meer informatie, zie ook het Beleidsplan ELV 2016-2020 en de presentatie van Gea Schelhaas op de ondertekeningsbijeenkomst.

Foto’s door Jeannette Schols

groepsfoto

Alle aanwezigen bij de ondertekening voor het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.