agenda

De Brakke Grond, Amsterdam

De Kunst van de Kritiek #2

26 mei 2016

In samenwerking met het Domein voor Kunstkritiek, het Laboratorium Actuele Kunstkritiek en het PublishingLab, organiseert het Instituut voor Netwerkcultuur op donderdag 26 mei a.s. een tweede expertbijeenkomst over de toekomst van de kunstkritiek in het digitale tijdperk.

Het programma zal ingaan op vernieuwende initiatieven, de automatisering van de kritiek, en het ontstaan van nieuwe kritische genres, zoals de longform en de podcast.

Het plenaire ochtendprogramma bestaat uit de volgende sprekers:

  • Stephanie Afrifa (Nation of Overthinkers, Kunstlinie Almere Flevoland)
  • Lisa-Mari van Klaveren (Utopia van de Kunstkritiek)
  • Anna Kruyswijk (Nationaal Archief, Boijmans van Beuningen)
  • Ruurd Mulder (Hogeschool van Amsterdam)
  • Daan Stoffelsen (moderator, De Revisor, Athenaeum, Nederlands Letterenfonds)

In de middag wordt het experiment aangegaan in verschillende workshops. Daar gaat men aan de slag met de vraag hoe je op een zinvolle wijze online kritiek kunnen bedrijven. Hoe werkt tekstuele, audiovisuele of interactieve kunstkritiek online en wat zijn de gevolgen van de diversiteit aan stemmen?

Workshops:

  • Podcasten, door Botte Jellema (De Eeuw van de Amateur, Nooit Meer Slapen, Woord, VPRO)
  • Kritisch tekenen, door Eva Hilhorst (Drawing the Times, Correspondent)
  • Videokritiek, door Kasper Jansen (De Snijtafel, Festival Mooie Woorden, VPRO, Correspondent)
  • Collaborative Publishing, door Lasse van den Bosch Christensen & Marlon Harder (Template)

26 mei 2016
De Brakke Grond, Amsterdam
Deuren open: 10:00 Start programma: 10:30 uur Einde programma: 18:00 uur
Kaartverkoop: publishinglab.nl/dekunstvandekritiek/

De Kunst van de Kritiek werd ondersteund vanuit het budget Digitaal van het Nederlands Letterenfonds.

Meer informatie: