nieuws

Stijging met 1,5%

Minimumtarief voor vertalingen

25 februari 2016

Het minimum vertaaltarief zoals gehanteerd in het Modelcontract voor de uitgave van een vertaling van een literair werk wordt verhoogd. De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) van de Groep Algemene Uitgevers (GAU) zijn een stijging met 1,5% van het minimumtarief voor vertalingen overeengekomen.

Daarmee zal het minimum vertaaltarief per 1 januari 2016 6,5 cent per woord bedragen. Voor de vertaling van po√ęzie gaat een minimumtarief gelden van 2,29 euro per regel en minimaal 40,15 euro per gedicht. De vertalersroyalty blijft ongewijzigd.

In de toekomst zullen de VvL en de LUG met elkaar in gesprek gaan om te bezien of er mogelijkheden bestaan dat partijen een gezamenlijk verzoek doen aan de minister van OCW, om op grond van art 25c Auteurswet een wettelijke billijke vergoeding vast te stellen. Deze weg is echter op dit moment nog niet begaanbaar. De wetgever werkt namelijk nog aan een Algemene Maatregel van Bestuur waarmee deze wettelijke mogelijkheid nader ingevuld zal worden.