nieuws

100ste VertaalVerhaal

19 februari 2016

VertaalVerhaal, de website die ‘verhalen’ over vertalen verzamelt, jubileert. Dit weekend publiceert de website zijn 100ste verhaal: een bijzondere aflevering, want het integrale Krullen uit de werkplaats van Marko Fondse wordt meteen het eerste e-boek en zal gratis verkrijgbaar zal zijn.

In de afgelopen vier jaar publiceerde VertaalVerhaal.nl 5 columns, 20 dankwoorden, 7 interviews, 6 lezingen, 9 poëziebeschouwingen, 11 schetsen en 41 overige verhalen. De mannelijke inbreng is hoog (70%), zeker gelet op de samenstelling van de vertalerspopulatie (waarvan naar schatting 60% vrouw is).

Ook zijn er twee boeken uitgegeven – De hond van Rabelais van Hans van Pinxteren en een nieuwe editie van Cervantes & co van Barber van de Pol. VertaalVerhaal hoopt later dit jaar met een heruitgave te komen van het geruchtmakende proefschrift van Peter Verstegen uit 1993, Vertaalkunde versus vertaalwetenschap.

Het Nederlands Letterenfonds verstrekte een eenmalige subsidie voor de bouw van de website.

In de toekomst wil VertaalVerhaal de werving van gepubliceerde verhalen uitbreiden tot buiten de strikte kring van vertalers (bijv. naar uitgevers), maar het hoopt ook meer vertalers tot een bijdrage te kunnen bewegen. Ook is een streven de verzameling dankwoorden te blijven uitbouwen, met in het achterhoofd dat het Prins Bernhard Cultuurfonds op de site Nederland Vertaalt alle juryrapporten van de Martinus Nijhoffprijs heeft ontsloten. VertaalVerhaal noemt dankwoorden dan ook een vorm ‘waar immers vaak indringende kijkjes in de vertalersziel te vinden zijn’.

Dragers van het initiatief zijn Andrea Kluitmann, Fedde van Santen, Rien Verhoef, Hans van Pinxteren en Frank Lekens, van wie de eerste drie tevens het bestuur vormen.