nieuws

KulturA - werkbezoek Caribische eilanden

23 juli 2012

Van 27 juli tot 6 augustus zijn er weer medewerkers van de Regeling KulturA op verschillende Caribische eilanden aanwezig. Ronald Bos (Nederlands Letterenfonds) en Joost Vrieler (Mondriaan Fonds) bezoeken zes eilanden om concrete plannen door te spreken waarvoor ondersteuning wordt gezocht. Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties op de Nederlandse Cariben.

KulturA ondersteunt projecten die de literaire en culturele infrastructuur op de Nederlandse Cariben en de (internationale) uitwisseling versterken. Ook projecten die de uitwisseling tussen de eilanden en Nederland bevorderen en projecten die de internationale positie van de eilanden in de Caribische regio versterken kunnen worden ondersteund.

Belangrijk: de Regeling KulturA zal per 15 september 2012 helaas sluiten. Mocht u nog plannen hebben, dan is nu het moment om te bekijken of ze gefinancierd kunnen worden door KulturA.

Het precieze reisschema:
Sint Eustatius: 27 juli
Sint Maarten 28-29 juli
Saba: 30 juli
Aruba: 29 juli-1 augustus
Bonaire: 1-2 augustus
CuraƧao: 2-6 augustus

KulturA is een samenwerking van het Mondriaan Fonds, het Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Nederlands Letterenfonds. KulturA is een aanvulling op de reguliere ondersteuningsmogelijkheden van de vier fondsen.

Meer informatie

Ronald Bos

Contact

Ronald Bos

Beleidsmedewerker interculturele letteren

[email protected]