nieuws

Inkomenspositie schrijvers en vertalers

Nationaal inkomensonderzoek

30 december 2015

Welke invloed heeft de veranderende boekenmarkt op de inkomenspositie van schrijvers en vertalers? Een vraag die zowel de de Vereniging van Letterkundigen (VvL) als het Nederlands Letterenfonds zich stelt. Daarom is onderzoeksbureau APE gevraagd een nationaal onderzoek uit te voeren naar de schrijf-, vertaal- en andere inkomsten van auteurs en vertalers.

Schrijvers en vertalers zijn medio december uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het ligt in de bedoeling van VvL en het Fonds dit onderzoek na twee en na vier jaar te herhalen. Het Nederlands Leterenfonds stelt uw medewerking aan dit onderzoek zeer op prijs.

Meer informatie