nieuws

Charlotte Köhler Stipendium naar Michael Bijnens

3 november 2015

Het Charlotte Köhler Stipendium, een jaarlijks stipendium voor beginnend literair talent, is dit jaar toegekend aan de Vlaamse toneelschrijver Michael Bijnens (1990).

De jury, bestaande uit Berthe Spoelstra, Rik van den Bos en Sara van der Kooi, kent de prijs toe voor onder andere De onzichtbare man (Orkater, 2014) en Valley of Saints (Bronks & C-Mine i.s.m. Aurelie Di Marino, 2015).

Uit het theaterwerk van de nog jonge Michael Bijnens spreekt een volkomen eigen en authentieke stem die misschien ‘ongepolijst’ genoemd kan worden. Hier spreekt iemand die niet is opgegroeid met vanzelfsprekendheden of andere rijkdommen. Bijnens benadert de wereld en zijn geëngageerde, politieke onderwerpen als een outsider, maar gaat hier vervolgens als kunstenaar een diepe en geloofwaardige verbintenis mee aan.

Michael Bijnens publiceerde onlangs bij Atlas Contact zijn eerste roman, Cinderella. Deze kwam mede met een beurs van het Letterenfonds tot stand.

Het Charlotte Köhler Stipendium bedraagt 7.000 euro en wordt jaarlijks toegekend aan een veelbelovend auteur in een wisselend literair genre, dit jaar is dat toneel. Eerdere laureaten zijn onder meer van Mischa Andriessen (poëzie, 2014), Arnoud van Adrichem (poëzie, 2009), Trijne Vermunt (vertalingen, 2006), Ton Rozeman (proza, 2003) en Arnon Grunberg (proza, 1998). De uitreiking zal in november 2015 plaatsvinden op een nader te bepalen locatie.