nieuws

Gysbert Japicxpriis naar Tiemersma

7 oktober 2015

Op zaterdag 10 oktober ontvangt Koos Tiemersma voor zijn e-bookroman Einum de Gysbert Japicxpriis 2015, de belangrijkste prijs van de Friese literatuur. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van €15.000. Tiemersma ontvangt deze tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Martinikerk te Bolsward, de geboorteplaats van de 17de-eeuwse dichter Gysbert Japicx. Publiek is van harte welkom.

De jury prijst Einum als “een roman die op een heel intelligente manier de plattelandsroman opnieuw uitvindt. Het toont een kleine dorpsgemeenschap van toevallig naast elkaar wonende mensen in een uithoek van Fryslân. In elk hoofdstuk zien we het dorp vanuit het perspectief van een volgend personage, waardoor de verhalen met elkaar verweven raken. De haast filmische compositie die de roman een enorme vaart verleent, doet geen afbreuk aan de personages. Integendeel: iedere ‘acteur’ groeit zonder omhaal van woorden uit tot een herkenbaar karakter. De fysieke omgeving is nogal troosteloos, en tragiek is zeker aan orde. Maar Einum is tegelijk een roman vol sociaal gevoel, warmte en mededogen. En humor! […] Zowel het wisselende perspectief van opeenvolgende generaties vertellers als de meeslepend-lange zinnen zijn van een on-Friese, zelfs on-Nederlandse allure.”

Koos Tiemersma, foto: Niels Westra

Nu Tiemersma de Gysbert Japicxpriis wint, zal bij uitgeverij Elikser alsnog een papieren editie van Einum verschijnen. In 2010 besloot Tiemersma zijn werk alleen nog maar als e-book in eigen beheer uit te geven, en om ook in het Nederlands te publiceren. Hij had toen al naam en faam opgebouwd als Fries auteur van vijf romans, uitgegeven bij de Friese Pers Boekerij. Einum verscheen in 2012 onder de schrijversnaam Froon Akker. De auteur vertaalde de roman zelf in het Nederlands (Kobo books).

De Gysbert Japicxpriis
De Provincie Fryslân reikt de Gysbert Japicxpriis om de twee jaar uit, de ene keer voor proza, de andere keer voor poëzie. Deze editie bekroont literair proza dat is verschenen in de jaren 2011-2014. In die periode werden meer dan 130 oorspronkelijk Friestalige prozatitels gepubliceerd. Begin maart maakte de ‘advyskommisje’, zoals de jury officieel heet, een longlist van twaalf titels bekend, in juni gevolgd door een shortlist van drie.

Naast voorzitter Marga Waanders (neerlandica en burgemeester van Dongeradeel) bestaat de jury uit Yvonne Dijkstra (voormalig literair recensent bij het Friesch Dagblad, docent communicatie aan de Hanze Hogeschool in Groningen), Kester Freriks (romanschrijver, dichter, essayist en geregeld tijdelijk inwoner van Fryslân), André Looijenga (schrijver, classicus en redacteur van literair tijdschrift Ensafh) en Doeke Sijens (schrijver, literair recensent bij de Leeuwarder Courant en hoofd Openbare Bibliotheek Groningen).

Enkele links: