nieuws

Willem Otterspeer benoemd tot bestuurslid

11 juli 2012

Prof. Dr. Willem Otterspeer (1950) is onlangs toegetreden tot het bestuur van het Nederlands Letterenfonds. Otterspeer werkt als hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en is als conservator verbonden aan het Academisch Historisch Museum. Daarnaast werkt hij aan een omvangrijke biografie over Willem Frederik Hermans (1921-1995) die bij De Bezige Bij zal verschijnen.

Eerder schreef hij biografieën over de 19de-eeuwse Nederlandse filosoof G.J.P.J. Bolland (Bolland. Een biografie, 1995, Bert Bakker) en over historicus Johan Huizinga (Orde en trouw. Over Johan Huizinga, 2006, De Bezige Bij). Met die twee disciplines is ook de academische achtergrond – studies filosofie en geschiedenis – van Otterspeer zelf genoemd en een rode lijn aangeduid – de geschiedenis van het denkend leven, in het bijzonder van de wetenschap in Nederland - in het brede veld van literaire en wetenschappelijke onderwerpen waarover hij heeft gepubliceerd. Otterspeer promoveerde in 1992 op De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Hollandse historische reeks XVIII, Den Haag) en werd in 1997 benoemd tot hoogleraar.