nieuws

Vooraankondiging

Literaire Vertaaldagen 2015

24 juni 2015

De zeventiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 11 december (symposiumdag) en zaterdag 12 december (workshopdag) in Amsterdam. Thema is dit jaar Verzinnen wat er staat.

Soms heb je als vertaler geen idee wat er in je brontekst staat en valt daar evenmin achter te komen, bijvoorbeeld omdat de auteur je vraag niet snapt of dood is. En soms weet je heel goed wat er staat maar kun je dat in je eigen taal niet zomaar letterlijk opschrijven. In het eerste geval zul je gewoon moeten verzinnen wat er staat, in het tweede zul je een vrij maar geloofwaardig equivalent moeten verzinnen. Het aloude vertalersadagium Vertalen wat er staat blijkt dus niet altijd werkbaar.

Sprekers

De vertalers Alain Van Crugten (Nederlands-Frans), Luk Van Haute (Japans-Nederlands), Aai Prins (Russisch-Nederlands), Marjolein Storm (Nederlands-Duits) en het vertalersduo Harm Damsma en Niek Miedema (Engels-Nederlands) zullen elk op hun beurt een aspect behandelen dat met het thema verband houdt, variërend van het vertalen van straattaal en dialect en de op het eerste gezicht vaak onnavolgbare taal van Hugo Claus, Tom Lanoye en Velimir Chlebnikov tot het vinden van equivalenten voor uitingen in een taal en cultuur die ver afstaan van de onze, de Japanse.

Workshops

Naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) worden op zaterdag 12 december twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een workshop Professionalisering onder leiding van Isabel Hessel en Manon Smits en een workshop Voorlezen uit eigen (vertaal)werk onder leiding van Agnes Bergmeijer.

Programma en inschrijfformulieren worden medio september 2015 gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

De symposiumdag op 11 december zal plaatsvinden in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam, en de workshopdag op 12 december vindt plaats in het Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, te Amsterdam.

Zie ook

Vertaaldagen 2014 in de Rode Hoed. Foto: Nicolette Hoekmeijer

Peter Bergsma

Contact

Peter Bergsma

Directeur Vertalershuis

[email protected]