nieuws

Zorgen om hoge BTW-tarief

19 juni 2015

Het Nederlands Letterenfonds deelt de zorgen die de Federatie Cultuur zich maakt om de plannen voor een hoger BTW-tarief. Boeken maar ook festivals, theatervoorstellingen en concerten worden flink duurder als de plannen van het kabinet doorgaan.

Erik Akkermans, voorzitter van de federatie, zegt hierover:

“Dit is fnuikend voor het ondernemerschap in de cultuursector. Na grote bezuinigingen zijn culturele instellingen scherpe prijzen gaan vragen. Dat het kabinet dit nu extra gaat belasten vinden we onbegrijpelijk. Zo prijzen we ons uit de markt.”

Akkermans raamt de mogelijke schade op een bedrag van 30 miljoen.

Zie ook

  • VVL, Vereniging van Letterkundigen.
  • GAU, Groep Algemene Uitgevers.
Tiziano Perez

Contact

Tiziano Perez

Directeur-bestuurder

[email protected]