weblog

Nederlandse kunst in de wereld

Mireille Berman – 16 juni 2015

Op 2 juni vond de presentatie plaats van Nederlandse kunst in de wereld 1980 – 2013, van Ton Bevers, Bernard Colenbrander, Johan Heilbron en Nico Wilterdink. Die presentatie ging gepaard met een expertmeeting in het Trippenhuis, georganiseerd door de Academie van Kunsten, De Boekmanstichting en Dutch Culture.

In Nederlandse kunst in de wereld wordt de verspreiding en waardering van Nederlandse kunst in de wereld onderzocht. De auteurs hebben geprobeerd te achterhalen hoe vanuit een klein land als Nederland architecten, beeldend kunstenaars en schrijvers hun weg vonden naar andere landen en hoe hun werk in het buitenland werd beoordeeld. Daartoe werd informatie verzameld over ongeveer 360 architecten, 2.000 beeldend kunstenaars en 100 schrijvers.

Het onderzoek geeft aan dat het aantal representaties van Nederlandse kunst in de afgelopen drie decennia is vervijfvoudigd. Verder geldt voor alle disciplines dat het belang van Duitsland als springplank naar de rest van de wereld enorm groot is. Duitsland is voor Nederlandse schrijvers, architecten en beeldend kunstenaars een essentieel ‘tussenland’, waar bijna een derde van alle buitenlandse activiteiten plaatsvond. Voor carrièrekansen en belangrijke contacten richten Nederlandse kunstenaars zich dan ook sterk op Duitsland. De schrijvers wijzen verder op de invloed van in Nederland wonende buitenlandse kunstenaars, architecten en vertalers voor de internationalisering van de Nederlandse kunstwereld.

Wat is het imago van Nederland in het buitenland? Op dat beeld heeft met name de Nederlandse literatuur een grote invloed. De vertaling van Nederlandse literatuur draagt sterk bij aan de beeldvorming van Nederland, omdat buitenlandse recensenten altijd de typisch Nederlandse elementen uit een boek naar voren halen. Ook maken buitenlandse recensenten vaak de verbinding tussen literaire werken en de in het buitenland bekendere schilderkunst uit de Gouden Eeuw.

De belangrijkste spelers in dit veld zijn en blijven de kunstenaars, maar een stimulerend buitenlands cultuurbeleid is een belangrijk duwtje in de rug. In hun analyse van hoe internationale uitwisseling werkt, benadrukken de auteurs hoe waardevol een stimulerend cultuurbeleid is. Een fijnmazig en genereus cultuurbeleid in eigen land stimuleert kunstenaars en alle organisaties om hen heen om risico’s te nemen en het avontuur aan te gaan. Wanneer er op nationaal beleidsniveau aandacht is voor de internationalisering van Nederlandse cultuur, worden ook lokale overheden en kunstinstellingen aangezet tot uitwisseling met het buitenland.

De Nederlandse kunstwereld heeft veel te danken aan het stimulerende cultuurbeleid van de overheid. In de onderzochte periode zijn economische en politieke belangen volgens de auteurs belangrijker geworden dan culturele uitwisseling. Het gevolg van sterkere oriëntatie op de markt is dat je afhankelijk wordt van het economische tij, waardoor er een versmalling van het aanbod kan optreden.

Nederlandse kunst in de wereld 1980 – 2013 van Ton Bevers, Bernard Colenbrander, Johan Heilbron en Nico Wilterdink, in een prachtige uitgave van Vantilt, is te koop in de boekhandel.

Voor alle disciplines is het belang van Duitsland als springplank naar de rest van de wereld enorm groot.

Mireille Berman

Coördinator gastlandschap Leipziger Buchmesse 2024

internationaal presenteren en promoten

[email protected]

lees meer