nieuws

Brockway Prize naar Ard Posthuma

10 juni 2015

De Brockway Prize, een tweejaarlijkse prijs voor poëzievertalers uit het Nederlands, is toegekend aan Ard Posthuma. Aan de prijs, die is ingesteld door het Nederlands Letterenfonds, is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden. De prijsuitreiking vindt op 12 juni a.s. plaats tijdens het Poetry International Festival in Rotterdam.

Literair vertaler Ard Posthuma (1942) studeerde in Lausanne, München en Basel, en was nadien werkzaam als redacteur, lector en docent. Sinds 1989 vertaalde en vertaalt hij talloze Nederlandse, Friese en Vlaamse dichters in het Duits, wat onder meer resulteerde in zijn bloemlezingen uit werk van Martinus Nijhoff, Cees Nooteboom, Gerrit Kouwenaar, Leonard Nolens en Tsjêbbe Hettinga . Ook zijn vertalingen ‘de andere kant op’, van bijvoorbeeld Ingo Schulze en Johann Wolfgang Goethe (Faust), oogstten veel lof.

De jury prees in het bijzonder Posthuma’s vertaling van de bundels Licht overal (Licht überall) en Zo kon het zijn (So könnte es sein) van Cees Nooteboom:

‘Hij geeft er in zijn vertalingen blijk van goed ingevoerd te zijn in zowel de Nederlandstalige als de Duitstalige dichterlijke traditie,’ aldus de jury, en hij ‘neemt, ook al klinkt dat op het eerste gezicht misschien tegenstrijdig, telkens de vrijheid om zo dicht mogelijk bij de geest van de oorspronkelijke poëzie te blijven, waarbij hij precies weet hoever hij kan gaan. Posthuma betoont zich hiermee een groot vakman en een voortreffelijke bemiddelaar tussen de twee talen.’

De jury van de Brockway Prize 2015 bestond uit literair vertaler Gregor Seferens en uitgever Christoph Buchwald, bijgestaan door Peter Bergsma, vertaler en directeur van het Vertalershuis Amsterdam (een onderdeel van het Letterenfonds).

Per editie van de Brockway Prize wisselt het doeltaalgebied dat centraal staat; de prijs is eerder toegekend aan Francis R. Jones (2005; Engels), Gregor Seferens (2007; Duits), Jan H. Mysjkin & Pierre Gallissaires (2009; Frans), Francisco Carrasquer Launed (2011; Spaans) en Judith Wilkinson (2013; Engels).

Rechts: Ard Posthuma; foto: Victor Schiferli.

Uitreiking Brockway Prize 2015

De Brockway Prize wordt op vrijdagmiddag 12 juni, om 17.30 uur, uitgereikt door Tiziano Perez, directeur van het Nederlands Letterenfonds, tijdens het 46e Poetry International Festival in de Rotterdamse Stadsschouwburg.

James Brockway

Op 15 december 2000 overleed dichter en vertaler James Brockway. Met zijn vertalingen gaf hij een Engels lezerspubliek toegang tot de poëzie van Rutger Kopland, Hans Lodeizen, M. Vasalis, Gerrit Achterberg en vele andere Nederlandstalige dichters. In 1966 werd hem voor zijn verdiensten als vertaler de Martinus Nijhoff Prijs toegekend en in 1997 ontving hij om dezelfde reden een ridderorde. Brockway liet de helft van zijn nalatenschap na aan het Nederlands Letterenfonds. Dit legaat wordt aangewend ter stimulering van vertalingen van poëzie uit het Nederlands.

Andere Brockway-activiteiten

Naast de Brockway Prize wordt iedere twee jaar een meerdaagse vertaalworkshop voor internationale poëzievertalers georganiseerd. Dit jaar beleeft de workshop een bijzondere editie, onder de naam ‘VERSschmuggel’, waarbij zes vertalers in Berlijn samenwerken met zes Duitstalige dichters (o.a. Jan Wagner, Daniela Seel en Nora Gomringer) en zes Nederlandstalige dichters (o.a. Anneke Brassinga, Els Moors en K. Michel). VERSschmuggel wordt georganiseerd i.s.m. LiteraturWERKstatt Berlin en het Vlaams Fonds voor de Letteren, met steun van de Nederlandse ambassade en de Vlaamse afvaardiging in Berlijn. De resultaten worden gepresenteerd tijdens het Poesiefestival Berlin, op dinsdag 23 juni a.s. en zullen in 2016 in boekvorm bijeengebracht worden.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Nederlands Letterenfonds, tel algemeen 020 520 73 00:

Pers is van harte welkom bij de prijsuitreiking. De uitreiking vindt plaats in het Poetry Café van het festival en is gratis toegankelijk.

Een overzicht van de vertalingen van Ard Posthuma is te vinden in de vertalingendatabase.nl van het Nederlands Letterenfonds.

Thomas Möhlmann

Contact

Thomas Möhlmann

[email protected]