Downloads

Downloads

Op deze pagina is het logo van het Nederlands Letterenfonds en van de Europese Literatuurprijs te downloaden.

Logo

Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature

3 mei 2012

Het logo van het Nederlands Letterenfonds is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Afhankelijk van het soort gebruik kan een keuze worden gemaakt voor het meest geschikte formaat. Kleur en verhoudingen van het logo mogen niet worden veranderd.

Lees meer

Beleidsplan (aanvullend)

Oog voor het verleden, blik op de toekomst

18 januari 2011

In het aanvullende beleidsplan Oog voor het verleden, blik op de toekomst wordt concreet aangegeven wat de meerwaarde van het nieuw gevormde Nederlands Letterenfonds kan zijn - in het licht van de grote veranderingen die het boekenvak te wachten staan en uitgaand van een gedeelde verantwoordelijkheid voor de wereld van de letteren.

Lees meer
Beleidsplan 2013-2016

Beleidsplan 2013-2016

29 mei 2012

Nadruk op talentontwikkeling, digitale projecten en zichtbaarheid auteurs en vertalers

Het Nederlands Letterenfonds diende op 1 februari zijn meerjarenbeleidsplan voor de periode 2013-2016 in bij het ministerie van OCW. Ontwikkelingen in het boekenbedrijf, bezuinigingen op cultuur en een verbreding van het takenpakket maken een herziening van regelingen en activiteiten van het Letterenfonds noodzakelijk.

Lees meer

Algemeen reglement

26 februari 2013

Het Nederlands Letterenfonds heeft een algemeen reglement en deelreglementen waarin de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het fonds subsidies kan verstrekken, nader zijn bepaald.

Lees meer
Phares du Nord

Phares du Nord

12 februari 2018

Het logo van de Phares du Nord-campagne is beschikbaar in verschillende bestandsformaten.

Lees meer
Europese Literatuurprijs

Europese Literatuurprijs

27 augustus 2012

Het beeldmerk van de Europese Literatuurprijs is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Afhankelijk van het soort gebruik kan een keuze worden gemaakt voor het meest geschikte formaat. Het logo van de Europese Literatuurprijs is ontworpen door Christine Rothuizen en getekend door Milo.

Lees meer
New Dutch Writing

New Dutch Writing

1 juli 2020

Het beeldmerk van de New Dutch Writing-campagne is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Afhankelijk van het soort gebruik kan een keuze worden gemaakt voor het meest geschikte formaat.

Lees meer