Downloads

Downloads

Op deze pagina is het logo van het Nederlands Letterenfonds en van de Europese Literatuurprijs te downloaden.

Logo

Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature

3 mei 2012

Het logo van het Nederlands Letterenfonds is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Afhankelijk van het soort gebruik kan een keuze worden gemaakt voor het meest geschikte formaat. Kleur en verhoudingen van het logo mogen niet worden veranderd.

Lees meer

Algemeen reglement

26 februari 2013

Het Nederlands Letterenfonds heeft een algemeen reglement en deelreglementen waarin de voorwaarden waaronder en de wijze waarop het fonds subsidies kan verstrekken, nader zijn bepaald.

Lees meer
Phares du Nord

Phares du Nord

12 februari 2018

Het logo van de Phares du Nord-campagne is beschikbaar in verschillende bestandsformaten.

Lees meer
Beleidsplan 2021-2024

Beleidsplan 2021-2024

4 februari 2020

Aandacht voor literatuur buiten het boek, beginnende vertalers, diversiteit en inclusie, en leesbevordering

De literatuur ontwikkelt zich steeds in steeds meer vormen, binnen en buiten het boek. Tegelijkertijd zijn veranderingen in vrijetijdsbesteding en leesmotivatie, met name onder jongeren, van grote invloed op de boeken- en leescultuur. In de komende periode richt het Letterenfonds zich daarom op verbreding van het domein, diversiteit en inclusie, fair practice, duurzaamheid, en, samen met de partners in de Leescoalitie, op leesbevordering. In het Beleidsplan 2021-2024, dat op 31 januari 2020 is aangeboden aan de minister van OCW, leest u meer over de speerpunten in het beleid van het Letterenfonds voor de komende periode.

Lees meer
FuturoPresente 2023

FuturoPresente 2023

8 juni 2023

Het logo van de FuturoPresente-campagne is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Informatie over het gebruik van het logo is te vinden in het document Conditions for exposure and hospitality.

Lees meer
Europese Literatuurprijs

Europese Literatuurprijs

27 augustus 2012

Het beeldmerk van de Europese Literatuurprijs is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Afhankelijk van het soort gebruik kan een keuze worden gemaakt voor het meest geschikte formaat. Het logo van de Europese Literatuurprijs is ontworpen door Christine Rothuizen en getekend door Milo.

Lees meer
New Dutch Writing

New Dutch Writing

1 juli 2020

Het beeldmerk van de New Dutch Writing-campagne is beschikbaar in verschillende bestandsformaten. Afhankelijk van het soort gebruik kan een keuze worden gemaakt voor het meest geschikte formaat.

Lees meer