Corona updates

Corona updates

Op deze pagina vindt u informatie over de maatregelen van het Nederlands Letterenfonds in het kader van de corona-epidemie. Op de websites van onder meer Kunsten 92 en Cultuur + Ondernemen vindt u informatie over meer algemene maatregelen voor de culturele en creatieve sector en voor zzp’ers.

Het Nederlands Letterenfonds en de collega-organisaties in het Letterenhuis volgen de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid en werken dus weer geheel vanuit huis. Post kan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 bij de receptie worden afgegeven. In de gang (rechts naast de receptie) vindt u postbakjes voor de verschillende organisaties in het Letterenhuis.

We verzoeken u vriendelijk om, zolang de lockdown duurt, waar relevant naast de papieren aanvraag (met handtekening) ook een scan van uw aanvraag in de vorm van een pdf te mailen aan [email protected] Ook de mee te sturen boeken ontvangen we graag zowel in papieren vorm als in pdf.

Hoe kunt u ons bereiken?
Het Letterenfonds is op werkdagen in de ochtend (tot 13.00) telefonisch bereikbaar op het algemene nummer 020 - 520 73 00.
De medewerkers van het fonds werken vanuit huis en zijn tijdens hun reguliere werktijden via hun directe nummers te bereiken. Op de pagina Over het fonds vindt u de mailadressen van alle collega’s; uiteraard staan bij alle subsidieregelingen en programma’s ook de relevante contactpersonen vermeld. U kunt ook het secretariaat op [email protected] een berichtje sturen als u gebeld wilt worden, vermeld daarin s.v.p. uw vraag en telefoonnummer.

update 29 november 2021: Bij de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen op de persconferentie van vrijdagavond 26 november 2021, maakte het kabinet bekend dat er ook nieuwe steunmaatregelen komen. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna 2,2 miljard euro gemoeid. Daarnaast maakt het kabinet 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten. Zie het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en het bericht van Kunsten ‘92.

update 13 november 2021:
In lijn met het nieuwe advies van de Rijksoverheid werken alle medewerkers van het Letterenfonds vanaf heden weer vanuit huis.

update 11 oktober 2021:

Garantiefonds boekhandel geopend

Fysieke boekhandels in Nederland kunnen nu maximaal 40% extra kredietruimte aanvragen bij het Centraal Boekhuis. Dit Garantiefonds van bijna 15 miljoen euro maakt deel uit van het steunpakket van de overheid voor de Nederlandse fysieke boekhandel. De extra kredietruimte geldt alleen voor titels die vallen onder de Wet op de vaste boekenprijs, en geldt voor maximaal één jaar. Aanvragen voor het Garantiefonds dienen uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 te zijn ingediend. Hoe? Dat leest u in dit persbericht.

update 22 september 2021:

Start eerste steunmaatregel voor de boekhandel

Vandaag, woensdag 22 september, opent de eerste steunmaatregel voor de boekhandel. Fysieke boekhandels kunnen via deze impulsregeling een vergoeding voor in 2021 gemaakte distributiekosten aanvragen; hiervoor is een budget beschikbaar van bijna € 5 miljoen. De Koninklijke Boekverkopersbond draagt zorg voor de uitvoering van deze eerste tijdelijke steunmaatregel. De subsidie heeft betrekking op distributiekosten voor titels die vallen onder de vaste boekenprijs. Aanvragen kan uiterlijk tot en met maandag 15 november 2021. Meer informatie in het persbericht en via de site van de Koninklijke Boekverkopersbond: boekbond.nl.

update 1 juli 2021:

€ 20 miljoen voor de fysieke boekhandel

Letterenfonds gaat motie financiële ondersteuning boekhandels uitvoeren Er komt substantiële steun voor de fysieke boekhandel, zo hebben de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op 29 juni in een brief over de uitvoering van de motie ‘Financiële ondersteuning boekhandels’, zoals ingediend door Romke de Jong c.s. op 2 juni. In de kamerbrief wordt aangekondigd dat het Nederlands Letterenfonds de opdracht krijgt het beschikbaar gestelde budget van € 20 miljoen te verdelen. Dit budget zal bestaan uit een vergoeding van distributiekosten (€ 5 miljoen) en een garantiefonds (€ 15 miljoen). Wel moet de Europese Commissie nog goedkeuring verlenen aan het garantiefonds.
Lees hier het persbericht

update 24 juni 2021:

Nieuwe steunmaatregel voor schrijvers i.s.m. De Schrijverscentrale

‘Schrijver: kies je eigen podium’ is een nieuwe Steunmaatregel voor schrijvers van het Nederlands Letterenfonds en De Schrijverscentrale om in dit lastige jaar schrijversoptredens te stimuleren. Dit keer worden de rollen omgedraaid: schrijvers kiezen een podium voor een eenmalig optreden en ontvangen daarvoor 500 euro. Het optreden wordt in onderling overleg tussen auteur en organisator georganiseerd en vindt plaats tussen 1 juli en 30 september 2021 op een – liefst nieuwe – locatie, zoals een openluchtfestival, theater, AZC, museum, schouwburg of gevangenis. Lees elders op deze site meer over de mogelijkheden.

update 2 juni 2021:

Makers en uitgevers: vraag nu aan, want op=op

Begin april lanceerde het Letterenfonds drie nieuwe tijdelijke steunmaatregelen voor makers en voor uitgevers van vertaalde literatuur. Voor deze drie regelingen geldt dat aanvragen worden toegekend op volgorde van indienen, zolang het budget strekt.
Binnen de regeling Van maker tot lezer is nu bijna 90% van het budget besteed; aanvragen kunnen tot uiterlijk 8 juni worden ingediend, maar wacht vooral niet te lang hiermee.
Voor literair vertalers in het Nederlands is er de mogelijkheid om € 1.000 aan te vragen voor het maken van een fragmentvertaling van een boek dat je graag bij Nederlandse uitgevers onder de aandacht wilt brengen. Deze mogelijkheid staat niet alleen open voor ervaren vertalers die eerder al een beurs ontvingen van het fonds, maar nadrukkelijk ook voor startende literair vertalers. Bijvoorbeeld voor hen die recent afstudeerden aan een van de literaire vertaalopleidingen in Nederland, een traject bij het ELV volgden of een vertaling maakten voor een van de door het Letterenfonds ondersteunde literaire tijdschriften of festivals.
Voor Nederlandse uitgeverijen die literatuur in vertaling brengen is er een tijdelijke steunmaatregel die helpt bij het aankopen van nieuwe titels. Er kan voor maximaal drie titels € 2.500 worden aangevraagd. De subsidie is bedoeld voor de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels die zijn aangekocht na 1 januari 2021, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft en literaire vertalers aan het werk kunnen blijven.
Binnen de twee laatstgenoemde regelingen kan nog tot 15 juni aanstaande worden aangevraagd. De regelingen kunnen elkaar desgewenst natuurlijk ook versterken.

update 6 mei 2021:

Extra steunmaatregel voor boekhandels en schrijvers

Nu de boekhandels weer open zijn en de Boekenweek in aantocht is, komt het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond met een vervolg op de steunmaatregel om schrijversoptredens in boekhandels te stimuleren. Boekhandels kunnen via De Schrijverscentrale een of meer schrijversoptredens boeken, waarbij het Letterenfonds het honorarium voor de schrijvers subsidieert tot maximaal € 500 per optreden. Daarnaast ontvangt de boekhandel via de Boekverkopersbond een extra bijdrage van € 500 voor de organisatiekosten. Boekhandels kunnen tot 1 juli 2021 auteurs boeken, maar de schrijversactiviteiten kunnen eventueel later in het jaar plaatsvinden: op locatie, online of hybride zijn – afhankelijk van de dan geldende mogelijkheden. Lees op onze website meer over deze steunmaatregel of neem rechtstreeks contact op met de Schrijverscentrale.

update 6 april 2021:

Drie nieuwe tijdelijke steunmaatregelen geopend voor makers en voor uitgevers van vertaalde literatuur

Het Nederlands Letterenfonds heeft twee tijdelijke steunmaatregelen geopend voor makers van Nederlandse of Friese literatuur en één voor Nederlandse uitgeverijen voor literatuur in vertaling.

De regeling Van maker tot lezer 2021 staat open voor een zeer brede groep van schrijvers, vertalers, illustratoren, spoken word-artiesten en graphic novelists. Hiermee kunnen zij een subsidie van € 2.500 aanvragen om een brug te slaan naar het (potentiële) publiek voor hun werk. De aanvraagperiode loopt tot 8 juni 2021, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond van € 550.000 is bereikt. Meer informatie over deze tijdelijke regeling en het aanvraagformulier vindt u op deze website onder Subsidies: Van maker tot lezer 2021. Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers.

Aan (beginnende) literair vertalers in het Nederlands of Fries wordt uiterlijk tot en met maandag 14 juni aanstaande de mogelijkheid geboden een bijdrage aan te vragen voor een fragmentvertaling van een buitenlands literair werk en dit werk onder de aandacht te brengen van uitgeverijen en/of redacties van literaire tijdschriften. Op deze manier worden literair vertalers ondersteund, en worden uitgevers geattendeerd op nieuwe titels.
De ‘opdrachtregeling’ staat zowel open voor literair vertalers die in recente jaren een projectsubsidie ontvingen als voor afgestudeerden van de vertaalopleidingen in Nederland, (beginnende) vertalers die bij het Expertisecentrum Literair Vertalen een traject hebben afgerond, of vertalers die voor een door het Letterenfonds ondersteund tijdschrift of festival een literaire vertaling verzorgden. De precieze voorwaarden en het aanvraagformulier zijn op deze website te vinden onder Programma’s: Fragmentvertalingen voor vertalers in het Nederlands.

Om Nederlandse uitgevers van vertaalde literatuur een steun in de rug te bieden, heeft het Letterenfonds ook een tijdelijke steunmaatregel ingericht voor aankoop- en productiekosten. Hiermee kunnen literaire uitgeverijen een budget aanvragen van maximaal € 7.500 voor maximaal drie titels. De subsidie is bedoeld voor vertalingen van buitenlandse titels die zijn of worden aangekocht na 1 januari 2021, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft en literair vertalers aan het werk kunnen blijven. Aanvragen worden in behandeling genomen tot uiterlijk maandag 14 juni 2021 of zoveel eerder als het budget op is. De vertalingen waarvoor vanuit deze tijdelijke steunmaatregel subsidie is ontvangen, dienen uiterlijk 1 april 2024 te zijn gepubliceerd. Meer informatie en het aanvraagformulier: http://www.letterenfonds.nl/nl/aankoop-en-productiekostenbudget-buitenlandse-literatuur

update 1 april 2021:

Budget stimulering schrijversoptredens op - voorjaar vervolg voor boekhandel

Het budget voor de tijdelijke Steunmaatregel voor schrijvers (& boekhandels) is onverwacht snel geheel benut: binnen twee maanden bemiddelde De Schrijverscentrale voor 1.400 live (of online) activiteiten van zo’n 400 schrijvers, dichters, spoken word artiesten en illustratoren in scholen, bibliotheken en boekhandels. In vervolg op het succes van deze tijdelijke steunmaatregel komen De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond, wederom met steun van het Letterenfonds, later dit voorjaar met een aanvullende regeling voor schrijversoptredens in boekhandels in Nederland. Lees hier het persbericht.

update 8 maart 2021:

Literair vertalers uit het Nederlands

Het Nederlands Letterenfonds geeft literair vertalers uit het Nederlands opnieuw de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een Nederlands literair werk. Alle genres komen in aanmerking. Daarnaast bestaat de opdracht deze keer ook uit het actief onder de aandacht brengen van het werk bij buitenlandse uitgevers. Het doel van dit project is het ondersteunen van vertalers en de acquisitie van Nederlandse titels door internationale uitgevers. Voorstellen kunnen tot vrijdag 30 april 2021 worden ingediend. Meer informatie, tips en het aanvraagformulier zijn op deze website te vinden onder Programma’s: Fragmentvertalingen & promotie van titels. Tijdelijke steunmaatregel voor vertalers uit het Nederlands

update 8 februari 2021:

De Schoolschrijver - Korting op lees- en schrijfprogramma’s

Basisscholen en bibliotheken kunnen tot 1 juli 2021 met flinke korting een professionele kinderboekenschrijver live voor de klas boeken als finale van De Schoolschrijver-lesprogramma’s. Ga naar de website van De Schoolschrijver voor een overzicht van de (door het Letterenfonds financieel ondersteunde ) mogelijkheden.

update 4 februari 2021:

Stimulering schrijversoptredens

Lezen zit in de lift, maar schrijvers hebben tijdens de lockdown grote moeite om hun lezers te ontmoeten via de fysieke boekhandel, bibliotheken en scholen. In samenwerking met De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond komt het Letterenfonds daarom met een nieuwe steunmaatregel om schrijversoptredens te stimuleren. Daarmee wordt dit voorjaar een groot aantal (online) publieksactiviteiten mogelijk gemaakt. Lees hier het persbericht of ga direct naar De Schrijverscentrale.

update januari 2021:

Tijdelijke steunmaatregelen voor literaire uitgeverijen in Nederland gecontinueerd tot 1 juli 2021

De steunmaatregelen voor literaire uitgeverijen in Nederland worden verlengd tot 1 juli 2021. Binnen de regelingen Literaire uitgaven en Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur kunnen risicodragende literaire uitgaven worden ondersteund. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om essaybundels, biografieën, uitgaven in de Friese taal en geïllustreerde jeugdliteratuur. Om juist ook dit type hoogwaardige maar kwetsbare literaire uitgaven mogelijk te blijven maken, heeft het Nederlands Letterenfonds vanaf eind mei 2020 deze subsidies verhoogd: aan positief gehonoreerde aanvragen binnen de regeling Literaire uitgaven en de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur wordt een subsidie van 100% op het begrotingstekort verleend in plaats van de gebruikelijke 70% of 50%. Deze tijdelijke maatregel wordt tot 1 juli 2021 verlengd.

Ook de tijdelijke steunmaatregel Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven die in 2020 werd geopend om het behoud van een breed en divers aanbod aan literatuur in Nederlandse vertaling te stimuleren, zal worden gecontinueerd tot 1 juli 2021. Uitgeverijen in Nederland kunnen een aanvraag indienen voor die titels waarvoor de betreffende vertaler (na 1 mei 2020) een positief subsidiebesluit heeft ontvangen in het kader van de regeling Projectsubsidies voor literair vertalers.

update oktober 2020: De nieuwe toekenningen in de tijdelijke steunmaatregel voor schrijvers, vertalers en illustratoren Van maker tot lezer, de uitbreiding en Van maker tot lezer zijn gepubliceerd. Let op: wilt u ook aanvragen? Dat kan alleen dit jaar. Zorg ervoor dat uw aanvraag voor Van maker tot lezer, de uitbreiding uiterlijk op zondag 15 november a.s. via het digitale aanvraagformulier is ingediend. Op onze subsidiepagina vindt u beide regelingen.

update september 2020:

Actueel overzicht

In de digitale nieuwsbrief van september 2020 is een overzicht van de actuele en uitgevoerde coronamatregelen opgenomen. Lees de nieuwsbrief via deze link.
Heeft u de nieuwsbrief gemist? Hier kunt u zich abonneren op de algemene nieuwsbrief van het Nederlands Letterenfonds. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd in licht wisselende frequentie, minimaal eens per maand.

illustratie / infographic met overzicht coronamaatregelen Download deze infographic als pdf of bekijk hem in Boekblad Magazine, september 2020

update juli 2020:

Verhoging enkele budgetten

Het budget voor de Biografieregeling is in het kader van de corona steunmaatregelen verhoogd met 80.000 euro.
Het budget voor de derde ronde van 2020 van de regeling Projectsubsidies voor publicaties (voor schrijvers van literair werk) is in het kader van de corona steunmaatregelen verhoogd met 200.000 euro.

update juni 2020:

Nieuwe tijdelijke regeling: Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven

De eerder aangekondigde tijdelijke stimuleringsregeling voor Nederlandse uitgevers van vertaalde literatuur (in alle genres) is nu opengesteld. Uitgevers kunnen in 2020 een aanvraag indienen voor een bijdrage in de productiekosten van een vertaalde literaire uitgave als de vertaler van het betreffende boek na 1 mei een positief subsidiebesluit heeft ontvangen op zijn ingediende aanvraag in het kader van de Regeling projectsubsidies voor literair vertalers. De bijdrage kan 750 tot 1.500 euro per titel bedragen. Hier vindt u meer informatie over de tijdelijke regeling Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven en het digitale aanvraagformulier. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld, zolang het budget (80.000 euro) strekt.

update 27 mei:

Verdeling 300 miljoen extra steun voor culturele sector

Minister Engelshoven heeft zojuist de verdeling van het eerdere aangekondigde steunpakket voor de culturele sector bekendgemaakt in een Kamerbrief. In totaal maakt het kabinet 300 miljoen euro vrij voor de cultuursector, in aanvulling op de eerdere generieke en coulance maatregelen en op de 15 miljoen die door de rijkscultuurfondsen zelf is vrijgemaakt.

Een overzicht van de verdeling van de 300 miljoen is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister stelt 113 miljoen beschikbaar voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van OCW wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Bij het Nederlands Letterenfonds gaat het dan om twee- en vierjarig ondersteunde festivals en literair-educatieve organisaties.

Het Letterenfonds is verheugd met de reservering van 11,8 miljoen voor ondersteuning van individuele makers bij de zes rijkscultuurfondsen. Het Letterenfonds werkt aan een nadere uitwerking voor de verdeling van de middelen die voor de letteren beschikbaar zijn. Daarbij wordt in ieder geval een substantiële uitbreiding voorzien van de tijdelijke regeling Van maker tot lezer, waardoor een veel grotere groep schrijvers en vertalers van deze mogelijkheid gebruik zal kunnen maken.

update 25 mei:

Van maker tot lezer

De aangekondigde extra ondersteuningsmogelijkheid voor literair makers (schrijvers en vertalers, inclusief illustratoren en graphic novelists) is nu geopend onder de naam Van maker tot lezer. Daarnaast hebben uitgevers nu de mogelijkheid om een ruimere bijdrage in de productiekosten aan te vragen via de regelingen Literaire uitgaven en Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur.

De tijdelijke steun- en stimuleringsregeling Van maker tot lezer biedt in 2020 in binnen- of buitenland ondersteunde literair schrijvers en vertalers in het Nederlands de mogelijkheid om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in de nieuwe anderhalvemetersamenleving een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2.500 euro worden aangevraagd via het snelloket. Aanvragen worden in maximaal acht weken afgehandeld. U vindt de regeling op deze website op de pagina met Subsidies: Van maker tot lezer.

update 12 mei

Steunmaatregelen Letterenfonds

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen. Het Nederlands Letterenfonds komt in aanvulling op de eerder aangekondigde coulance maatregelen met een pakket waarmee het de hele keten (die betrokken is bij het maken en verspreiden van literatuur) in de breedte ondersteunt. Hiervoor heeft het fonds dit jaar – naast de reguliere subsidies – ruim acht ton beschikbaar.

De nu aangekondigde fondsspecifieke maatregelen zijn aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt). De fondsspecifieke maatregelen zijn daarom primair gericht op ondersteuning van makers en van instellingen en organisaties die niet door het aanvullend steunpakket van 300 miljoen worden bediend.

Een overzicht van de verschillende aanvullende maatregelen waarmee het Nederlands Letterenfonds makers wil ondersteunen en de productie en verspreiding van literatuur in binnen- en buitenland op peil houden. Daarnaast lopen de reguliere aanvraagmogelijkheden, zoals de projectsubsidies voor schrijvers en vertalers, gewoon door:

Snelloket: ontwikkelbeurzen

Het Letterenfonds verruimt voor recent ondersteunde schrijvers en vertalers de mogelijkheid om een ontwikkelbeurs aan te vragen. Op 25 mei wordt hiervoor een snelloket geopend. Zowel schrijvers en vertalers met een dit jaar gehonoreerde aanvraag voor een projectsubsidie of werkbijdrage theatertekst, als schrijvers van wie recent een werk in vertaling is verschenen waaraan door het fonds een translation grant is verleend, kunnen dan een ontwikkelbeurs van 2.500 euro aanvragen. De ontwikkelbeurzen bieden schrijvers en vertalers de ruimte een persoonlijk ontwikkelplan uit te voeren om in de 1,5 meter maatschappij een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. De literaire makers zijn vrij in invulling van het ontwikkelplan: zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het ontwikkelen van online aanbod zoals optredens of leesclubs, in samenwerking met de lokale boekhandel of met de (internationale) uitgever. Ook kan de subsidie worden aangewend voor verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of versterking van de eigen presentatie op sociale media. Hier vindt u de regeling: Van maker tot lezer

Oproep aan makers

Tot nu toe is er gelukkig nog geen sprake van een daling in het aantal subsidieaanvragen van schrijvers of vertalers. In de eerste rondes van 2020 is een kleine anderhalf miljoen aan projectsubsidies voor schrijvers en vertalers toegekend. Toch roept het Letterenfonds schrijvers en vertalers op om als zij door corona-maatregelen in de problemen komen, dit per mail aan de betreffende contactpersoon bij het fonds te melden. De contactpersonen vindt u elders op deze site bij de regelingen. Loopt uw gesubsidieerde project bijvoorbeeld vertraging op omdat het productieproces bij uw uitgever is vertraagd? Wordt publicatie van uw nieuwe werk, dat u met een subsidie van het fonds hebt geschreven of vertaald, uitgesteld? Laat het ons weten.

Uitgeverijen in Nederland

Voor uitgeverijen (de opdrachtgevers van makers) komt er vanaf 25 mei meer ruimte voor ondersteuning van de productiekosten. Om de uitgave van literatuur in vertaling te stimuleren wordt het mogelijk tot het einde van dit jaar een bijdrage te ontvangen voor vertalingen die met een projectsubsidie voor de vertaler zijn ondersteund. Het gaat om een bedrag van minimaal € 750 en maximaal € 1.500 per titel. Voor poëziebundels geldt een bedrag van € 1.000 per titel. Daarnaast komen er verhoogde productiesubsidies voor risicodragende titels; hiertoe worden de budgetten voor de reguliere subsidieregelingen verhoogd, zoals de regeling voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur en de regeling voor bijzondere literaire uitgaven, waaronder essayistiek, biografieën en uitgaven in het Fries.

Literaire festivals

Voor de (meerjarig) door het Letterenfonds ondersteunde literaire festivals en evenementen gelden de eerder aangekondigde coulancemaatregelen. In samenspraak met het ministerie bekijkt het fonds wat er voor de twee- en vierjarig ondersteunde festivals kan worden gedaan. Als tegemoetkoming voor de dit jaar incidenteel ondersteunde literaire manifestaties en activiteiten die door uitstel of afstel van de gesubsidieerde activiteiten in de problemen komen, reserveert het Letterenfonds een bedrag van 50.000 euro.

Sectorbreed: campagnes in Nederland

Het Letterenfonds draagt bij aan twee initiatieven die de sector in de breedte steunen: de pilot Schrijver op je scherm voor onderwijs, boekhandel en bibliotheken zal met ondersteuning van het Letterenfonds en de KB door de Schrijverscentrale worden gecontinueerd, in ieder geval tot het einde van 2020.
Ook komt er vanuit het boekenvak een gezamenlijke zomercampagne voor de boekhandel om het kopen en lezen van boeken te blijven stimuleren. Dit in vervolg op de succesvolle campagne #ikleesthuis, waar het Letterenfonds eerder aan bijdroeg.

Uiteraard gaat het Nederlands Letterenfonds door met alle reguliere inspanningen om de zichtbaarheid van literatuur te vergroten, zoals de Schwob-acties (vier keer per jaar: ieder seizoen een nieuwe reeks actietitels) waarmee vertaalde klassiekers uit de wereldliteratuur bij boekhandel en lezers onder de aandacht worden gebracht. Ook zijn er campagnes rond de jubileumeditie van de Europese Literatuurprijs. Zo organiseert Hebban.nl deze zomer online leesclubs rond de shortlist van de speciale studentenjury. Ook de literaire talkshow Letteren Live is weer opgestart met speciale 1,5 meter edities.

Vertalers van Nederlandse literatuur

Om vertalers in deze onzekere tijd aan nieuwe opdrachten te helpen, biedt het Letterenfonds hen de mogelijkheid een voorstel te doen voor een vertaling van 3.000 woorden uit een Nederlandse literaire titel (fictie, non-fictie, kinderboeken, poëzie en graphic novels). De vaste vergoeding bedraagt 500 euro per fragment. Voor titels met weinig tekst (graphic novels en prentenboeken) kan een presentatie worden gemaakt. In overleg met het Letterenfonds en de rechthebbende uitgever of agent zal de vertaler zich inspannen om een uitgever voor het betreffende boek te vinden. En zo snijdt het mes aan twee kanten: het uitbrengen van nieuwe vertalingen wordt gestimuleerd, en vertalers ontvangen nieuwe opdrachten. Alle vertalers worden per e-mail benaderd, en de lijst van beoogde boeken zal op de website van het fonds worden geplaatst. Deadline voor het inzenden van de aanmeldingen is 15 juni 2020.

Buitenlandse uitgevers

Vanaf 12 mei tot eind 2020 biedt het Nederlands Letterenfonds aan buitenlandse uitgevers die een translation grant aanvragen, de mogelijkheid om een extra subsidie voor productiekosten aan te vragen. Dit geldt voor alle genres: fictie, non-fictie, kinder- en jeugdliteratuur, poëzie en graphic novels. Ook uitgevers van geïllustreerde boeken en poëzie, die al een bedrag voor productiekosten ontvangen, komen in aanmerking. Het gaat om een bedrag van minimaal € 750 en maximaal € 1.500 per titel. Voor poëziebundels geldt een bedrag van € 1.000 per titel.

Promotie Nederlandse literatuur in het buitenland

Op dit moment is het voor auteurs helaas niet mogelijk om voor promotiebezoeken naar het buitenland af te reizen. Desondanks staat het Nederlands Letterenfonds klaar om uitgevers en internationale festivals (financieel) te ondersteunen bij de promotie van recent vertaalde auteurs. Wij roepen daarom uitgevers, festivals en literaire organisaties op om alternatieve (online of anders) promotieplannen bij ons in te dienen.

De campagne New Dutch Writing, die najaar 2019 succesvol van start ging in het Verenigd Koninkrijk, zal worden verlengd tot eind 2021. Daarnaast worden online alternatieven ontwikkeld om de groeiende belangstelling voor Nederlandse literatuur in het Engelse taalgebied warm te houden: zo wordt deze week in samenwerking met het National Centre for Writing in Norwich enkele online interviews gelanceerd met Nederlandse auteurs en hun vertalers.

update 4 mei:

Bericht voor schrijvers en vertalers

De medewerkers van het Nederlands Letterenfonds werken in verband met de quarantaine maatregelen voorlopig vanuit huis maar dat betekent niet dat zij minder bereikbaar zijn. Alle subsidie-aanvragen worden ook tijdens de corona-uitbraak tot nu toe zonder vertraging verwerkt. Lees hier verder.

update 24 april:

ikleesthuis slaat aan

De campagne #ikleesthuis, een gezamenlijk initiatief van het boekenvak dat wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds, heeft er in korte tijd voor gezorgd dat Nederlanders flink aan het lezen zijn geslagen. Uit consumentenonderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse consumenten (ouder dan 18 jaar) tijdens de coronacrisis boeken leest en luistert. Daarmee evenaart lezen streamingsdiensten als Netflix. De #ikleesthuis-campagne heeft mensen daadwerkelijk aangezet om te gaan (her)lezen en meer boeken te kopen en lenen. Toch worden er helaas, door alle coronamaatregelen (die zorgen voor lege winkelstraten), wel minder boeken verkocht dan normaal in deze tijd. Dat is vooral voor fysieke boekhandels een bittere pil. In vergelijking met ons omringende landen (waar niet zo’n sterk collectief is) valt de terugval echter mee, zo concludeert de CPNB.
Lees hier verder.

update 16 april

300 miljoen euro extra voor cultuursector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Deze extra ondersteuning is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de eerdere (generieke) steunmaatregelen. Het Letterenfonds is, met de minister, blij met dit besluit waarmee het belang van cultuur voor onze maatschappij wordt onderstreept. Het gaat om een substantieel bedrag en een belangrijke steun voor de cultuursector die door de coronacrisis hard wordt getroffen. Lees hier verder.

update 28 maart

Coronamaatregelen Letterenfonds

De corona epidemie en de maatregelen die nu noodzakelijk zijn om deze in te dammen, hebben een grote impact op de cultuursector en daarmee ook op iedereen die ervoor zorgt dat literatuur lezers bereikt en kan bereiken, van schrijvers en vertalers tot boekhandels, uitgeverijen en festivals. In overleg met het ministerie van OCW en de rijkscultuurfondsen treft het Letterenfonds maatregelen om aanvragers tegemoet te komen en waar mogelijk onzekerheden te verminderen. Ook werken we graag mee aan het verspreiden van online alternatieven voor door het fonds ondersteunde projecten en boeken, en aan de door Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel bedachte en door de CPNB uitgerolde campagne #ikleesthuis. Een update.
Lees hier verder.