Boek

De laatste woorden van Leo Wekeman

Overwegingen over de complexiteit van het leven

Leo Wekeman is journalist bij een progressieve krant en legt zijn ervaring en reputatie in de weegschaal om de opdracht te krijgen de president van de Verenigde Staten, op doorreis in het land, te gaan interviewen. Wekeman staat echter wat wankel op zijn benen. Na vijf jaar is zijn huwelijk uitgeblust en zijn vrouw verlaat hem. Bovendien is de hoofdredacteur gecharmeerd door de uitstraling en het lef van de nieuwe reporter Xavier Kingston, en die krijgt de opdracht toegewezen. Wekeman zint op wraak. Hij stelt Xavier voor het interview samen voor te bereiden, voert hem dronken en verdooft hem. Als Xavier de ochtend nadien niet opdaagt, springt Wekeman voor hem in. Maar dan stuurt hij het interview volkomen in het honderd. Als magere troost voor zijn debacle daagt zijn vrouw weer op met een nuchter voorstel voor een modus vivendi.

Dit verhaal is in deze roman echter niet zo belangrijk. Het is een kapstok waar Petry overwegingen, beschouwingen en analyses aan kan ophangen; die maken voor hem onmiskenbaar de essentie uit. Het leidt allemaal niet tot onwrikbare overtuigingen of conclusies, want daarvoor zit de wereld te complex in mekaar. Petry wil de fenomenen die hij ter sprake brengt daarom graag van verschillende zijden belichten, dus vanuit wisselende gezichtspunten: achtereenvolgens die van Wekeman, van zijn vrouw, van de hoofdredacteur, van Xavier Kingston en ten slotte opnieuw Wekeman. In essentie komt de visie van Wekeman erop neer dat vele mensen hun werkelijkheid niet meer zien en interpreteren, maar zich graag laten weglokken in een irreëel en oppervlakkig beeld van zichzelf en hun omgeving. Scherp en rücksichtslos als immer laat Petry daar tegenover zijn licht schijnen op fenomenen als het huwelijk, cultuur, macht, leugen en waarheid, persoonlijkheid en identiteit, overheersing en onderwerping, en natuurlijk liefde en seksualiteit, die hij geconditioneerd ziet door een ongefundeerde moraal. Tussendoor waagt hij zich ook aan de iconen van het christendom. Dat doet hij allemaal met een dubbelzinnige ernst en grondigheid, in een forse, krachtige en vaak expliciete stijl, en vooral met een kritisch-cynische afstandelijkheid, als die van een mopperende criticaster die er met zijn scherpe analyses een gemelijk plezier in schept het leven te ontsluieren en finaal te ontluisteren.

Details

De laatste woorden van Leo Wekeman (2003). Fictie, 256 pagina's.

Uitgeverij

De Bezige Bij

Van Miereveldstraat 1
NL - 1071 DW Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 305 98 10
Fax: +31 20 305 98 24

E-mail:
[email protected]
Website:
http://www.debezigebij.nl

lees meer