Boek

Boze tongen

Indrukwekkend en indringend

In het begin van Lanoye’s trilogie schiet dochter Katrien Deschryver tijdens een jachtpartij haar man dood, en vreest de familie dat het onderzoek onverkwikkelijke zaakjes aan het licht zal brengen. De onevenwichtige Katrien kan zichzelf niet zijn en niet voldoen aan de verwachtingen die in haar worden gesteld. Zij is de brekende schakel in de familieketen, zij brengt het onheil op gang.

In het derde deel Boze tongen wordt Katrien’s vader achternagezeten door een niet aflatende onderzoeksrechter, komt haar broer om bij een partijtje wurgseks, en krijgt haar oom zo genoeg van hopeloze zakelijke intriges dat hij voor een radicale oplossing kiest. In een moment van vertwijfeling verminkt Katrien zichzelf gruwelijk, en dat verandert haar leven ingrijpend. Als slachtoffer van wie niets meer verwacht wordt vindt ze eindelijk gemoedsrust.

Tom Lanoye verwijst in zijn boek voortdurend naar de herkenbare werkelijkheid. Wie de Belgische actualiteit in de jaren negentig heeft gevolgd, zal bekende gegevens terugvinden, zoals de zaak van Marc Dutroux, de ontvoerder en moordenaar van kinderen. Toch is de trilogie geen kroniek. Lanoye verwerkt de bekende gebeurtenissen in een nieuwe context met fictieve personages, waardoor hij de symboolwaarde tot uiting kan laten komen en de dieperliggende tendensen aan het licht kan brengen. Een aparte betekenis krijgt het groeiend groepje van gestorven personages die verlost van alle remmingen ongedwongen met elkaar omgaan en meewarig het weinig verheffende gedoe van de levenden gadeslaan.

Na de magistrale apotheose van Boze tongen, waarin een reusachtige brand gepaard gaat met een gigantische kop-staartbotsing op de nabijgelegen snelweg, blijft de lezer achter met een indringend beeld van een België dat ondergraven blijkt door een vernietigende mentaliteit van opportunisme en onverschilligheid, machtswellust en emotioneel gebrek. Een land dat overgeleverd is aan een onstuitbaar moreel verval, waarin de mensen ongerust op zoek zijn naar hun wezenlijke aard en identiteit. Zoals Katrien hoopt het land een loutering door te maken om zich te zuiveren van het kwaad dat overal broedt en weer voeling te krijgen met onschuld en gemoedsrust. Met dit indrukwekkende epos mag Tom Lanoye voorgoed plaatsnemen in het rijtje van de grote Vlaamse romanciers.

Details

Boze tongen (2002). Fictie, 437 pagina's.
Oplage: 35.000

Uitgeverij

Prometheus

Herengracht 540
NL - 1017 CG Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 624 19 34
Fax: +31 20 622 54 61

E-mail:
[email protected]
Website:
https://www.uitgeverijprometh…

lees meer