Nieuwsbrief Nederlands Letterenfonds: september 2020
Lees deze e-mail in uw browser

Nieuwsbrief

September 2020

Festivals

Vincent van der Valk & Casper Vandeputte

Toneelschrijfprijs 2020

De Toneelschrijfprijs 2020, ter waarde van € 10.000, is op het TheaterFestival van Vlaanderen in Brussel uitgereikt aan Vincent van der Valk en Casper Vandeputte voor hun theatertekst Immens. ‘Met deze originele en zeer krachtige compositie is het de schrijvers gelukt het doorwrochte en hermetische gedachtegoed van Friedrich Nietzsche te bewerken tot een actueel, diepgravend, geestig, en persoonlijk stuk dat geloofwaardig balanceert op de grenzen van de waanzin’, aldus de jury. Daarnaast is De Poolse Bruid van Jibbe Willems geselecteerd voor vertaling in het Frans. Het werk zal volgend jaar worden voorgesteld op het prestigieuze Festival d’Avignon.
Lees verder

International Booker Prize voor The Discomfort of Evening

International Booker Prize voor The Discomfort of Evening

Marieke Lucas Rijneveld en Michele Hutchison hebben als eerste Nederlandse auteur en vertaler van Nederlandse literatuur in het Engels de International Booker Prize ontvangen, zij delen het prijzengeld van 50.000 pond. De bekroning creëerde een bijzonder momentum voor de Nederlandse literatuur wereldwijd en een storm van aandacht voor The Discomfort of Evening, met onder meer een livestream met beide laureaten en interviews met zowel Rijneveld als Hutchison in de Nederlandse en Engelse pers. In Trouw en De Taalstaat vertelde Victor Schiferli hoe collega Barbara den Ouden op het Crossing Border Festival uitgeverij Faber & Faber tipte over Rijnevelds debuutroman. Kort na de prijsuitreiking kwam ook de Amerikaanse editie uit bij Graywolf Press, die nu lovend is besproken in de New York Times. De rechten waren reeds aan ruim twintig landen verkocht; dat aantal groeit nu naar dertig, zo maakte uitgeverij Atlas Contact bekend.
Lees verder

New Dutch Writing

Engelse aandacht voor Nederlandse literatuur

De bekroning lijkt prachtig te passen in een opwaartse trend. In het Engelse taalgebied is steeds meer aandacht voor Nederlandse literatuur in alle genres. Het Letterenfonds lanceerde najaar 2019 de campagne New Dutch Writing, om Nederlandse literatuur in het Verenigd Koninkrijk en Ierland breder onder de aandacht te brengen. Na het eerdere succes van Herman Koch, Gerard Reve en Tonke Dragt werd dit jaar ook Rutger Bregman met Humankind (De meeste mensen deugen) lovend onthaald door pers en publiek. Een voorpublicatie in The Guardian werd zes miljoen keer gelezen – een record, en het boek stond op #2 in de Sunday Times Bestseller List.
De campagne New Dutch Writing loopt door tot 2022. In samenwerking met festivals en partners in het VK worden hybride en online programma’s opgezet. Zo wordt komende weken de Engelse vertaling van Mijn naam is Selma gepresenteerd, live in Londen en online via een livestream, zijn er online vertaalworkshops en brengt het Cheltenham Literature Festival een interview met Annet Schaap, die met Laura Watkinson de primeur had met een vertaling te worden genomineerd voor de prestigieuze Carnegie Medal. Een eerste reeks interviews met onder meer Tommy Wieringa en Rodaan Al Galidi is terug te kijken via het YouTube-kanaal van het Letterenfonds. In oktober brengt het online tijdschrift Asymptote met gastredacteur en International Booker Prize 2020-laureaat Michele Hutchison een themanummer over Nederlandse literatuur.

Tijdelijke steunmaatregelen

Tijdelijke steunmaatregelen

Vrijwel alle door het Nederlands Letterenfonds aangekondigde steunmaatregelen in verband met de coronapandemie zijn nu in uitvoering of reeds uitgevoerd. In Boekblad Magazine is deze week een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste mogelijkheden.

Voor makers

Schrijvers, vertalers en andere makers van Nederlandse of Friese literatuur wiens werk in de huidige beleidsperiode 2017-2020 direct of indirect door het Letterenfonds is ondersteund, kunnen met de regeling Van maker tot lezer (sinds 25 mei) of Van maker tot lezer, de uitbreiding (die 17 augustus online ging) een beurs van 2.500 euro ontvangen. Ook schrijvers en vertalers die in 2020 een eerder ondersteund boek publiceren kunnen een aanvraag indienen. Dit geld kunnen schrijvers of vertalers gebruiken om hun cultureel ondernemerschap te versterken of om meer lezers te bereiken. Na publicatie van de tweede steunmaatregel, zijn binnen twee weken meer dan 200 aanvragen ontvangen; er wordt hard gewerkt aan de behandeling van deze aanvragen, de helft heeft inmiddels een positief besluit. Er is nog budget, dus aanvragen zijn nog welkom tot 15 november 2020. Ter inspiratie kunnen wellicht deze toekenningen dienen.
Naast deze twee tijdelijke steunmaatregelen is dit jaar ook het budget verhoogd voor de Biografieregeling en voor de werkbeurzen voor schrijvers, de Projectsubsidies voor publicaties.

Voor uitgeverijen

De extra steunmogelijkheden voor Nederlandse uitgevers vinden ook hun weg: vrijwel alle uitgevers die deze zomer een aanvraag konden indienen in de tijdelijke regeling Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven deden dat ook. Na de besluiten in de derde aanvraagronde projectsubsidies voor literair vertalers kan er weer worden aangevraagd. Daarnaast zijn de mogelijkheden binnen de regelingen Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur en Literaire uitgaven (inclusief Fries) verruimd. Tot slot, zijn er bij het Prins Bernhard Cultuurfonds (in samenwerking met het Letterenfonds) mogelijkheden voor Nederlandse uitgeverijen die een literair debuut uitbrengen en voor bijzondere literaire uitgaven.

Voor literaire tijdschriften

Voor de literaire tijdschriften wordt extra budget toegevoegd aan de (aanvankelijk beperktere) mogelijkheden voor 2021-2024. Vanaf 15 oktober kunnen de tijdschriften een aanvraag indienen voor een vierjarige subsidie; deze subsidies zullen voor het leeuwendeel ten goede komen aan honoraria van de (toekomstige) makers. Inzet is daarnaast dat de tijdschriften de periode gaan gebruiken om zich verder te professionaliseren.

Voor festivals

Onder de eerder twee- of vierjarig ondersteunde festivals en manifestaties en literair-educatieve organisaties is deze zomer € 1.101.300 aan steunmiddelen verdeeld, als gedeeltelijke tegemoetkoming in de door de coronapandemie gederfde inkomsten. Voor het voor de incidenteel ondersteunde manifestaties gereserveerde bedrag van € 50.000 is een regeling in de maak; ook hier zullen misgelopen publieksrecettes bij de verdeling een belangrijke rol spelen. Het budget is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op de door het fonds betrachte coulance met betrekking tot activiteiten die geen doorgang konden vinden.

Voor vertalers van Nederlandse literatuur

Ruim tweehonderd vertalers van Nederlandse literatuur ontvingen een subsidie om een fragmentvertaling te maken van een boek dat zij zelf graag onder de aandacht willen brengen bij uitgevers in hun taalgebied. Het gaat om Nederlandse titels in alle genres en om klassiekers. Ook het Vertalershuis Amsterdam heeft na de zomervakantie haar deuren weer deels geopend: er zijn nu drie vertalers aan het werk, tegelijkertijd zijn er drie ‘virtuele werkplekken’, ook deze vertalers ontvangen een beurs.

Voor internationale uitgevers

Ook voor internationale uitgevers zijn de ondersteuningsmogelijkheden verruimd, met name wat betreft de productiekosten bij een aanvraag voor een translation grant.

Voor het boekenvak

Tot slot, draagt het Letterenfonds bij aan boekenvakbrede ondersteuning, ook van de fysieke boekhandels. Zo worden onder meer de door CPNB georganiseerde campagnes als #ikleesthuis, #zomerlezen en de aanstaande najaarscampagne financieel mede mogelijk gemaakt, net als de virtuele schrijversbezoeken in het kader van #Schrijveropjescherm van De Schrijverscentrale.

Selectie Literatuur op het scherm 2020

Selectie Literatuur op het scherm 2020

Vier projecten zijn geselecteerd om binnen het programma Literatuur op het scherm hun plannen verder te ontwikkelen:

  • In de handen van het volk van Gershwin Bonevacia en Studio Krom
  • Verkeerd verbonden van Dorien Dijkhuis en Harm van de Ven
  • Het meisje in het midden van Corinne Heyrman en Iris van der Meule
  • Vooruitschreeuwen van Jowi Schmitz en Studio Parkers

Samenwerking tussen de disciplines staat daarbij centraal. De schrijvers en ontwerpers krijgen een jaar de tijd om tot een prototype te komen. Hiertoe hebben het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Letterenfonds gezamenlijk per project een werkbijdrage van € 12.500 en een presentatiebudget van €3.000 toegekend. In het najaar van 2021 zullen de vier teams hun prototypes presenteren.
Lees verder

Leescoalitie

Tijd voor een ambitieus leesoffensief

Op de Wereldwijde Dag van de Alfabetisering stond de Leescoalitie in een opiniestuk stil bij het feit dat 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite hebben met lezen en schrijven. ‘Dat is een zaak van ons allemaal’, zeker omdat het aantal laaggeletterden in Nederland nog steeds toeneemt. ‘Een leesvaardig Nederland overstijgt alle politieke tegenstellingen. Positief is dat alle betrokken partijen, van het ministerie tot adviesraden, het belang van goed lezen onderschrijven. Daarom is het nu tijd om samen in actie te komen.’
Lees verder

Wij slaven van Suriname

Duitse vertaling Wij slaven van Suriname op komst

Zesentachtig jaar na de eerste druk verscheen een nieuwe uitgave van Wij slaven van Suriname, met inleidingen op zijn leven en werk. Het boek van de Surinaamse schrijver en activist Anton de Kom (1898-1945) is het eerste, maar ook nog steeds een van de weinige werken waarin het Nederlandse koloniale bewind en de slaveneconomie van Suriname worden beschreven. De nieuwe editie stond wekenlang in de bestsellerlijst. In Duitsland publiceert Transit Verlag voorjaar 2021 een nieuwe editie van Wij slaven van Suriname, vertaald door Birgit Erdmann, waarin de inleidingen bij de nieuwste Nederlandse editie worden opgenomen. Ook verschillende Engelse uitgevers hebben van hun interesse blijk gegeven. Producent Moving Dreams werkt aan een film over het leven van Anton de Kom.
Lees verder

Tessa Leuwsha

Uitgelicht: Tessa Leuwsha

In haar nieuwe roman, Plantage Wildlust, belicht Tessa Leuwsha sociale verhoudingen in Suriname aan het begin van de vorige eeuw. Ze hoopt Nederland de ogen te openen voor het pijnlijke verleden van kolonialisme en slavernij. Het boek is lovend ontvangen in de pers, en wordt verfilmd door producent Emjay Rechsteiner.
Lees verder

In memoriam

Bekroningen

Toekenningen

Agenda

Aanvraagdata

Volg het Nederlands Letterenfonds ook op Facebook, Twitter en YouTube.


2020 Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature.
U ontvangt dit bericht als relatie van het Nederlands Letterenfonds.

Ons adres:
Nederlands Letterenfonds // Dutch Foundation for Literature
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam

Geen belangstelling meer?