Connie Palmen

Efter romanerne Lovene (Tiderne Skifter, 1995) og Venskabet (Tiderne Skifter, 1998) er der nu udkommet endnu en roman af Connie Palmen (1955) på dansk: Din hengivne. Det centrale tema i Palmens forfatterskab er forholdet mellem fiktion og virkelighed. Således også i den nyeste roman. Her lader hun forskellige personer udtale sig om Mon Schwartz, en figur, der er baseret på hendes store kærlighed, den hollandske forfatter og journalist Ischa Meijer, som døde i 1995. Det er ikke bare et biografisk portræt. Palmen illustrerer, i hvor høj grad vores liv er en del af fiktionens verden8–8 i historierne, som andre fortæller om os. Selv om der er glimt af virkeligheden, gør Palmen det klart, at vi kun kan omgås virkeligheden ved hjælp af fantasien.

Connie Palmen