Essay

Rozalie Hirs

'Stamboom'

30 March 2011

Rozalie Hirs ging als derde spreker in op de diverse vertalingen van ‘Stamboom’, haar poëzieproject op het scherm.

Stamboom

Moeder femme fatale uit de modder getrokken vader onkruid groeit overal bracht de geest van moedermoeder verhalenvlinder goed voor levenslang moedervader in blauwe jaguar gesuikerde paaseitjes getoverd moederbroer vier jaar oud in pyjama met de pont over het IJ moedermoedermoeder jonggestorven moedermoedervader bariton aan vrouwen en drank teloorgegaan moedermoedervadermoeder wierp de delving van de overtoom in een sok 100 gespaarde guldens droom aan het voeteneind moedervaderzus verstoten voor gek versleten huissloof geboren 19 oktober 1919 moedervaderzus vermeende moedermoeder vadermoeder gedachte verbinding tussen alles tractatus vadervader die voor sigaren en een borrel brievenschrijver van de buurt vadermoedermoeder ongehuwd zonder middelen vadermoedervader in vlees en bloed verstoten uit de naam van de steen het fortuin van zijn vadermoedervadervader eerste verffabrikant van nederland te haarlem verspeeld aan paarden verdronk zijn 19e verjaardag vadervadermoeder kreeg 15 kinderen waarvan de jongste vadervader levensboom komt daar nu leven van muziek of woorden dan?

Stammbaum

Mutter Femme fatale aus dem Schlamm gezogen Vater Unkraut gedeiht überall brachte den Geist
von Muttermutter Geschichtenschmetterling gut für lebenslang Muttervater im blauen Jaguar
Zuckerostereier hervorgezaubert Mutterbruder vier Jahre alt im Pyjama mit der Fähre über das IJ
Muttermuttermutter jung verstorben Muttermuttervater Bariton den Frauen dem Trunk verfallen Muttermuttervatermutter sammelte die Ausgrabung der Overtoom in einem Strumpf 100
gesparte Gulden Traum am Fußende Muttervaterschwester geboren 19. Oktober 1919
für verrückt gehaltene Hausmagd Muttervaterschwester vermeintliche Muttermutter
Vatermutter gedachte Verbindung zwischen allem Traktatus Vatervater der für Zigarre
oder Schnaps Briefeschreiber der Nachbarschaft Vatermuttermutter unvermählt mittellos Vatermuttervater in Fleisch und Blut verstoßen aus dem Namen des Steins das Vermögen seines Vatermuttervatervaters erster Farbenfabrikant Hollands zu Haarlem verspielt beim Pferderennen ertrank an seinem 19. Geburtstag Vatermuttermutter gebar 15 Kinder der Jüngste Vatervater Lebensbaum folgt darauf Leben Musik oder Worte vielleicht?

[Aus dem Niederländischen von der Authorin]

Family Tree

mother femme fatale pulled from the mud father weeds grow everywhere brought the spirit
from mothermother butterfly of tales worth a lifetime motherfather in blue jaguar sugar-coated
easter eggs of magic motherbrother four years old ferried in pyjamas across the river IJ mothermothermother died young mothermotherfather baritone undone by women and drink mothermotherfathermother threw the digging of the Overtoom in a sock 100 saved guilders
dream at the foot of the bed motherfathersister cast away household drudge dismissed
as mad born 19 October 1919 motherfathersister alleged mothermother fathermother
imagined link between everything tractatus fatherfather for cigars and a drink
neighbourhood letter writer fathermothermother unmarried without means
fathermotherfather in flesh and blood repudiated in the name of the stone the fortune from his fathermotherfatherfather first paint manufacturer in the netherlands established in haarlem
gambled away on horses drowned his 19th birthday fatherfathermother had 15 children
of whom the youngest fatherfather living tree springs to life music or is it words?

[Translated from the Dutch by Ko Kooman]