Joost van den Vondel

Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah

Joost van den Vondel - Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah

Jan Breughel en Peter Paul Rubens, Adam en Eva in het paradijs, circa 1610-1615 (detail)

Met Lucifer (1654) en Adam in ballingschap (1664) beweegt Joost van den Vondel zich op het hoogst denkbare niveau. Zijn toneel bevindt zich in Lucifer buiten de tijd in de hemel bij de opstand van de engelen, die uit afgunst op de mens zich tegen het goddelijk gezag verzetten. Adam in ballingschap speelt zich af in de oertijd op aarde bij de schepping van Adam en Eva en hun zondeval.

Noah (1667) verbeeldt hoe het de prille mensheid in haar zondige staat verging en hoe God met de zondvloed de aarde moest reinigen van ongeremde bandeloosheid en machtswellust.

De vragen die in alle drie de stukken aan de orde komen zijn van existentieel belang: wat is het wezen van het kwaad en waar komt het kwaad vandaan, hoe hebben hoogmoed en lustbejag Gods schepselen in hun greep kunnen krijgen, hoe kan de verhouding tussen God en mens hersteld worden. Onder deze vragen ligt een tweede laag: wat is het wezen van man en vrouw en hoe is dat gerelateerd aan de aard van hun schuld.

In prachtige verzen en onvergetelijke taferelen verdicht en interpreteert Vondel zo de oude verhalen uit het bijbelboek Genesis. Met het oog op de toegankelijkheid zijn deze toneelteksten met behoud van klank, metrum en rijm overgebracht in de moderne spelling.

Over de editeurs

Riet Schenkeveld-van der Dussen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde van 1500-1850 aan de Universiteit Utrecht.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Riet Schenkeveld-van der Dussen
Uitgever: Prometheus / Bert Bakker
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789035127388

bestel deze titel...