Reynaert in tweevoud

Van den Vos Reynaerde en Reynaerts historie

Reynaert in tweevoud. Van den Vos Reynaerde en Reynaerts historie

Parijs, Bibliothèque nationale,
f. fr. 12584, fol. 23r

Voor het eerst verschijnen de twee Middelnederlandse Reynaert-teksten in samenhang met elkaar in een tweedelige uitgave. In de dertiende eeuw schreef een zekere Willem het beroemd geworden Van den Vos Reynaerde. Anderhalve eeuw later werd de tekst door een onbekende dichter bewerkt en uitgebreid met een vervolg: Reynaerts historie.

Weinig verhalen spreken in het Nederlandse taalgebied al zo lang tot de verbeelding als die waarin Reynaert de Vos aan het hof van koning Nobel ter verantwoording wordt geroepen voor zijn vele wandaden en niettemin, dankzij zijn verbale vernuft, aan een veroordeling weet te ontsnappen. De meer dan zeven eeuwen omspannende traditie vindt zijn oorsprong in de twee hier uitgegeven Middelnederlandse, berijmde teksten, beide afkomstig uit Vlaanderen. Elk deel van deze editie bevat een eigen nawoord waarin op heldere wijze de meest recente inzichten betreffende auteur, literaire traditie, tekst, publiek en overlevering worden besproken, alsmede uitvoerige aantekeningen die afzonderlijke passages concreet toelichten. De delen verwijzen op veel plaatsen naar elkaar, wat het lezen tot een waar avontuur maakt.

Over de editeur(s)

Deel 1 (Van den Vos Reynaerde) is bezorgd door André Bouwman en Bart Besamusca en deel 2 (Reynaerts historie) door Paul Wackers. Paul Wackers en Bart Besamusca zijn als hoogleraar en universitair docent verbonden aan het Onderwijsinstituut Nederlands van de Universiteit van Utrecht. André Bouwman is werkzaam bij de Universiteitsbibliotheek Leiden als conservator handschriften.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Bart Besamusca en André Bouwman (Deel 1); Paul Wackers (Deel 2)
Uitgever: Prometheus / Bert Bakker
Uitvoering: gebonden met stofomslag, twee delen in luxe-editie, geseald, geïllustreerd
ISBN: 9789035123922

bestel deze titel...