Jacob van Maerlant

Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

Maerlants werk. Juweeltjes van zijn hand

Miniatuur uit het hoofdstuk over edelstenen in het oudst bekende (1287) ‘Der Naturen bloeme’-handschrift,
Detmold, Lippische Landesbibliothek, 70, fol. 13or.

Maerlants werk omvat een selectie uit het omvangrijke oeuvre - zo’n 230.000 verzen - dat van Jacob van Maerlant bewaard is gebleven. De selectie bevat onder andere zijn dichtwerken over Alexander de Grote, Franciscus van Assisi en de legendarische Britse koning Artur en tevens fragmenten uit zijn complete wereldgeschiedenis, zijn natuurwetenschappelijke beschrijvingen van mensen, dieren en planten en zijn bijbelse wereldgeschiedenis. Bovendien zijn de strofische gedichten Wapene Martijn en Van den lande van oversee compleet opgenomen. Als hulp aan de lezer wordt de tekst begeleid door een vertaling in hedendaags Nederlands, en heeft de samensteller elke tekst voorzien van informatie over het desbetreffende werk en een toelichting op het fragment.

Wie Jacob van Maerlant wil leren kennen, dient zijn werk te lezen. Er is niet veel meer over hem bekend dan dat hij in West-Vlaanderen is geboren, dat hij op het Hollandse eiland Voorne heeft gewoond en dat hij verkeerde in aristocratische kringen rond graaf Floris V. Hij stelt zichzelf voor als Jacob de coster van Merlant. Uit zijn debuut kunnen we opmaken dat zijn geboortejaar tussen 1230 en 1235 moet liggen.

Over de editeur(s)

Ingrid Biesheuvel is verbonden aan het project Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen van de Rijksuniversiteit Leiden.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Ingrid Biesheuvel
Uitgever: Ambo / Amsterdam University Press
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789026315367

bestel deze titel...