Jacob van Lennep

De Roos van Dekama

De Roos van Dekama

‘Nieuwe Caert van Friesland’ (1739)
J. Vegelin van Claerbergen

In De Roos van Dekama, een historische roman in de trant van Walter Scott, wordt de lezer meegevoerd naar 1345: het jaar waarin Graaf Willem IV van Holland een nederlaag lijdt tegen de weerspannige Friezen. In dit decor situeert Van Lennep een met veel vaart en verve geschreven verhaal over de lotgevallen van twee ridders uit Willems gevolg. De blonde, kalme Deodaat en zijn beste vriend Reinout, die donkerharig en driftig is, weten beiden niet wie hun vader is. Tevens dingen zij getweeën naar de hand van de Friese Madzy, de enige dochter van Sjoerd Dekama. Parallel aan dit conflict speelt de strijd tussen Willem IV en de vrijheidslievende Friezen. Na vele gecompliceerde verwikkelingen, waarin de sluwe bisschop Jan van Arkel een sleutelrol speelt, vinden uiteindelijk alle geheimzinnigheden, toevalligheden en voorspellingen hun plaats. Uit de bewaard gebleven handschriften en notities van Van Lennep blijkt dat de auteur veel werk heeft gemaakt van de historische achtergrond en er naar heeft gestreefd zijn romanwereld te stofferen met authentieke details. Maar de roman laat tevens zien dat de schrijver met deze zorgvuldig verzamelde gegevens een spel weet te spelen, waarin hij, soms met een knipoog naar de lezer, de geschiedenis naar zijn hand zet. Het is deze mengeling van spel en ernst die dit werk van Van Lennep zijn charme geeft.

Jacob van Lennep (1802-1868) heeft een drukke maatschappelijke carrière gehad. Zijn bemoeienis met het letterkundig leven was intensief, zo heeft hij Max Havelaar en de Gedichten van de Schoolmeester uitgegeven. Zijn eigen literaire oeuvre omvat romans, verhalen, versvertellingen en toneelstukken.

Over de editeur(s)

Joke van der Wiel is docent Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Zij is gepromoveerd op een onderzoek naar opvattingen over de historische roman in de negentiende-eeuwse Nederlandse literaire kritiek.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Joke van der Wiel
Uitgever: Athenaeum - Polak & Van Gennep
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789025331429

bestel deze titel...