P.C. Hooft

Geeraerdt van Velsen en Baeto

In een tijdsbestek van enkele jaren schreef P.C. Hooft twee treurspelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Holland. In beide stukken moeten de mannelijke hoofdpersonages politiek-morele keuzes maken die grote gevolgen voor hun land zullen hebben.

Een van de bekendste gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis, de moord op graaf Floris V door samenzwerende edelen in 1296, komt tot leven in Geeraerdt van Velsen (1613). In de ogen van de samenzweerders is Floris een tiran, maar is hij dat ook werkelijk? Op welke manier mag een edelman zich verzetten tegen een vorst die buiten zijn boekje gaat? En mag hij daarbij tot het uiterste gaan? Daarom gaat het in dit stuk dat alleen maar verliezers kent en zich afspeelt op en om het Muiderslot, Hoofts ambtswoning.

In Baeto of oorsprong der Hollanderen (voltooid in 1617) voert Hooft de mythische stamvader van de Bataven ten tonele. Belaagd door zijn boze stiefmoeder Penta, besluit Baeto om met zijn volgelingen zijn Duitse vaderland te verlaten en zich te vestigen in het lege gebied aan de monding van de Rijn, het latere Holland.

Johan Koppenol (De Groene Amsterdammer/Literatuur (nr. 1 - 2005)
“De Delta-reeks heeft de pretentie voor een ruim publiek te zijn, en tegelijkertijd niet te schipperen met de wetenschappelijke betrouwbaarheid. (...) Duits heeft op knappe wijze de twee zaken weten te combineren.”
Johan Koppenol (De Groene Amsterdammer/Literatuur (nr. 1 - 2005)
“Het nawoord is bewonderenswaardig in zijn toegankelijkheid en overzichtelijkheid. De winst die hier geboekt is ten opzichte van de editie-De Witte is enorm. De geïnteresseerde lezer krijgt hier precies wat hij of zij hebben wil: een bondige bespreking van de belangrijkste aspecten en achtergronden. Duits staat superieur boven zijn stof. De actuele stand van onderzoek is erin verwerkt, zonder dat dat op enigerlei wijze leidt tot cryptisch gepraat voor ingewijden.”
P.C. Hooft - Geeraerdt van Velsen en Baeto

Uitsnede uit ‘Floris V door de Edelen omgebracht’ door J.H. Jurres voor de serie ‘Wandplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis’.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Henk Duits
Uitgever: Prometheus / Bert Bakker
Uitvoering: gebonden met stofomslag
ISBN: 9789035127333

bestel deze titel...

Over de editeur

Henk Duits was als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.