Herman Gorter

Mei

Mei

Detail van schilderij (de namen ‘Herman Gorter’ en ‘Thérèse Schwartze’ staan met krijt op de achterkant geschreven)

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’: het is een van die gevleugelde dichtregels die iedereen in Nederland lijkt te kennen. Maar wie weet nog wat erop volgt? Wie kent de rest van Gorters lyrische epos over het meisje Mei en haar grote liefde Balder?

Dit klassieke meesterwerk behelst veel meer dan alleen die beroemde eerste dichtregels. Mei is een aangrijpend verhaal over een onmogelijke liefde en de sterfelijkheid van de mens, maar bovenal over de schoonheid van het leven. Het is het hoogtepunt in de poëzie van de Tachtigers.

‘Ik heb iets willen maken van niets dan schittering en zonschijn’ schreef de 25-jarige Herman Gorter aan Willem Kloos toen hij hem in 1888 zijn zojuist voltooide gedicht Mei toestuurde. Tegen een jongere cricketvriend zei hij later over de zomer waarin hij Mei schreef: ‘Nooit heb ik daarna die zelfde felle scheppingsdrift, die mij tot voortdurend doorwerken aan dat gedicht dwong, weer gekend’.

Deze nieuwe uitgave van de Mei is voor het eerst voorzien van annotaties bij de tekst en bevat begeleidend commentaar, waarin onder andere ingegaan wordt op het taalgebruik en de beeldspraak. De lezer krijgt antwoord op vragen als: ‘Wie was de jonge man die de Mei schreef?’ en ‘Hoe reageerden Gorters tijdgenoten op het gedicht?’ Ook wordt verteld hoe verschillend er in de afgelopen honderd jaar naar de Mei is gekeken.

Herman Gorter publiceerde na Mei uiterst individualistische poëzie: de indrukwekkende bundel Verzen van 1890. Later stelde hij zijn leven niet alleen met het woord maar ook metterdaad in dienst van de radicaal-socialistische beweging.

Over de editeur(s)

Enno Endt is neerlandicus en Gorterspecialist; hij doceerde voorheen moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Endt is de samensteller van de Herman Gorter Documentatie 1864-1897 en verzorgde de uitgave van Gorters Verzen 1890.
Mary Kemperink is universitair hoofddocent moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de literatuur van het fin de siècle. In 2001 verscheen van haar hand Het verloren paradijs. De literatuur en cultuur van het Nederlandse fin de siècle.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Enno Endt en Mary Kemperink
Uitgever: Van Oorschot
Uitvoering: gebonden met stofomslag
ISBN: 9789028209688

bestel deze titel...