Guido Gezelle

Poëzie en proza

Guido Gezelle - Poëzie en proza

Guido Gezelle

Guido Gezelle (1830-1899) wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste romantische dichters binnen de Nederlandse literatuur. Als lyrisch dichter is hij buitengewoon origineel en vernieuwend geweest. Ook nu doet zijn creatieve poëzie nog altijd fris en modern aan. Inmiddels hebben vele generaties lezers en dichters zich laten inspireren door zijn natuurgevoel, door zijn taalvermogen, muzikaliteit en zeker ook door zijn diepe poëtische religiositeit. Zijn standpunten over taal hebben een grote invloed gehad op het culturele leven in Vlaanderen. Gezelle ontwikkelde trouwens zelf een geheel eigen dichterlijke taal, die met alle wetten leek te breken, maar die bij nader inzien een grote kennis van de literaire tradities en oudere taalstadia van het Nederlands verraadt.

Guido Gezelle, Poëzie en proza, verschijnt onder redactie van Piet Couttenier en An de Vos. De lezer maakt kennis met Gezelles veelzijdigheid: dichter, prozaschrijver, vertaler en criticus. De editeurs laten in hun toelichtingen een verhelderend licht schijnen op de rijkdom van Gezelles taal en verbeelding. De uitgave wijst ook op verrassende verbanden tussen zijn poëzie en proza.

Over de editeur(s)

Piet Couttenier doceert moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen (UFSIA).
An De Vos promoveerde in 1995 aan diezelfde universiteit op een proefschrift over Gezelle.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Piet Couttenier en An de Vos
Uitgever: Prometheus / Bert Bakker
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789035120150

bestel deze titel...