G.A. Bredero

Moortje & Spaanschen Brabander

Moortje &  Spaanschen Brabander

‘Moy-Aal met haar vrijers’,
Claes Moeyaert

Moortje en Spaanschen Brabander zijn Bredero’s bekendste toneelwerken. Zelden heeft het Nederlands zich rijker ontplooid dan in deze spelen. De vitaliteit van de toenmalige spreektaal spat van de bladzijden af. Door middel van hun kenmerkende taalgebruik krijgen Bredero’s onvergetelijke karakters hun contouren, zoals in Moortje de opportunistische vleier Kackerlack, de bezeten minnaars Ritsart en Writsart en de oude dienstmaagd Geertruy. In Spaanschen Brabander bijvoorbeeld: de Brabander Jerolimo, die zijn lege beurs weet te verbloemen met de allure van een Spaanse edelman, zijn nuchtere knechtje Robbeknol, Gierighe Geeraart die zelfs de snottebellen van zijn vrouw bewaart in de hoop dat ze ooit in kwikzilver zullen veranderen. Beide stukken blijven onder andere door deze bloemrijke beelden ook de moderne lezer intrigeren. Wie ze leest (of ziet) komt zintuigen tekort. De stukken vormen een goudmijn voor onze kennis van het hoogtepunt in de historie van Amsterdam.

De Amsterdamse dichter Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1585-1618) schreef in zijn korte leven een tiental toneelstukken en zo'n tweehonderd humoristische, erotische en religieuze liederen en gedichten, verzameld in het Groot Lied’boeck. Sinds het eind van de negentiende eeuw wordt hij weer erkend als een van de grootste zeventiende-eeuwse dichters, met een direct aansprekend eigen geluid.

Over de editeur(s)

E.K. Grootes is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is een van de belangrijkste specialisten op het gebied van de zeventiende-eeuwse Nederlandse letterkunde in het algemeen en van Bredero’s werk in het bijzonder.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: E.K. Grootes
Uitgever: Athenaeum - Polak & Van Gennep
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789025302962

bestel deze titel...