Hieronijmus van Alphen

Kleine Gedigten voor Kinderen

Kleine Gedigten voor Kinderen

Uit ‘Deugdrijke voorbeelden en zedelijke gesprekken voor de jeugd’,
Frans van Aken, 1800-1802

De vroegste klassieker onder de Nederlandse kinderboeken verschijnt nu voor het eerst in een geannoteerde uitgave. De opvoedkundige idealen van de Verlichting worden in Kleine Gedigten voor Kinderen omgezet in pakkende beelden en pregnante versregels. Van Alphens kindergedichten onderscheiden zich naar vorm en inhoud van alles wat in de achttiende eeuw in Nederland geschreven werd. Opvallend is de compacte, indringende vorm, omdat in die tijd verzen van vijftien coupletten en honderden regels geen uitzondering vormden. Ze zijn zo bedrieglijk eenvoudig dat men nauwelijks in de gaten heeft wat hun bijzondere kwaliteit is: Van Alphen is erin geslaagd in een kort bestek het complete normenpatroon van de Verlichting vorm te geven. Desondanks is de opgeroepen kinderwereld er een van blijmoedigheid en vrolijkheid.

Mr. Hieronijmus van Alphen (1746-1803) was achtereenvolgens advocaat en procureur-generaal. Hij schreef stichtelijke verzen, maar hij was ook als criticus actief, vooral als propagandist van de in Duitsland opkomende theoretische kunstbeschouwing. Zijn blijvende roem dankt hij aan de drie bundeltjes met gedichten voor kinderen.

Over de editeur(s)

Dr. P.J. Buijnsters is emeritus hoogleraar in de Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Tot zijn vele publicaties hoort een Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: P.J. Buijnsters
Uitgever: Athenaeum - Polak & Van Gennep
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789025301743

bestel deze titel...