Willem Otterspeer

Willem Otterspeer

raad van toezicht

Hoogleraar Universiteitsgeschiedenis Universiteit Leiden; conservator Academisch Historisch Museum, Leiden; voorzitter Stichting De Gids; essayist en biograaf; publicist de Volkskrant bestuurslid i Clusius-Stichting, lid raad van toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur.