Weblog

Een afgestofte geschiedenis: Aimée de Jongh over haar graphic novel 'Dagen van zand'

Een afgestofte geschiedenis: Aimée de Jongh over haar graphic novel ‘Dagen van zand’

Letteren aan de lijn #1

26 juli 2021 - Lotte Krakers

In deze eerste editie van Letteren aan de Lijn, de nieuwe interviewreeks van het Nederlands Letterenfonds, bellen we met striptekenaar Aimée de Jongh. Voor haar nieuwste graphic novel, Dagen van zand, deed zij, met een reisbeurs van het fonds, onderzoek in de Verenigde Staten.

Lees meer

Lotte Krakers

communicatie: w­e­b­s­i­t­e­ e­n­ s­o­c­i­a­l­ m­e­d­i­a

bureau

Lotte Krakers­ i­s­ a­l­s­ m­e­d­e­w­e­r­k­e­r­ c­o­m­m­u­n­i­c­a­t­i­e­ v­e­r­a­n­t­w­o­o­r­d­e­l­i­j­k­ v­o­o­r­ d­e­ w­e­b­s­i­t­e­ e­n­ s­o­c­i­a­l­e­ m­e­d­i­a­.

l.krakers@letterenfonds.nl