Programma's

Wanderlust

Talentontwikkeling: internationale setting

Literaire organisaties, Literaire tijdschriften, Letterkundigen, Uitgevers

Binnen het programma Wanderlust geeft het Letterenfonds aan talentvolle schrijvers en aan bemiddelaars in de literatuur de kans om zich internationaal te oriënteren. Talentvolle bemiddelaars in de literatuur, zoals bijvoorbeeld programmamakers en redacteuren van tijdschriften en websites, kunnen nu een voorstel indienen voor 2019 en/of 2020. Voor talentvolle jonge schrijvers in alle literaire genres bestaat via Wanderlust de mogelijkheid twee maanden onderzoek te doen in Deltaworkers-residentie in New Orleans (maart-mei 2020), aan de multidisciplinaire Van Eyck Academie in Maastricht (september 2019 of mei 2020) of in de Dragon Hall Cottage-residentie van het National Centre for Writing in Norwich (oktober 2019).

Hieronder vindt u voorbeelden van (resultaten van) eerder toegekende beurzen.

Schrijvers

Talentvolle jonge schrijvers in alle literaire genres krijgen via Wanderlust de kans twee maanden onderzoek te doen in residentie bij Deltaworkers in New Orleans, aan de multidisciplinaire Van Eyck Academie in Maastricht of bij het National Centre for Writing in Dragon Hall in Norwich. Meer informatie over het specifieke karakter en de (on)mogelijkheden van de locaties, de aanvraagprocedure, en ervaringen van eerdere residenten zijn onder Schrijversverblijven te vinden op onze website. Tot dinsdag 1 oktober 2019 kan een aanvraag worden ingediend voor een verblijf van twee maanden bij Deltaworkers in New Orleans in de periode maart-mei 2020. Aan de Jan van Eyck komt in het academisch jaar 2019-2020 weer ruimte; voorstellen voor najaar 2019 of voorjaar 2020 dienen voor woensdag 1 mei 2019 worden ingediend. In oktober 2019 is er een maand plek voor een Nederlandse schrijver in Dragon Hall Cottage, voorstellen moeten voor woensdag 1 mei 2019 zijn ingediend. Bij de selectie wordt voorkeur gegeven aan schrijvers die aan hun tweede of derde boek werken.

Zie ook:

Blogs over de residentie Deltaworkers, New Orleans:

Blogs over de residentie aan de Van Eyck:

Bemiddelaars

Talentvolle literaire programmamakers en redacteuren (tijdschriften/websites) – de bemiddelaars in de literatuur – kunnen bij buitenlandse literaire festivals of organisaties kennis opdoen, hun netwerk uitbreiden en zich professioneel verdiepen. Bijvoorbeeld op het gebied van de programmering, de verbinding met het publiek, of coproducties met andere (kunst)disciplines.

Het programma richt zich expliciet op bemiddelaars die nog geen internationale praktijk of netwerk hebben, of dat nog in grote mate moeten ontwikkelen. Het Nederlands Letterenfonds moedigt hen aan om buiten de gebruikelijke (westerse) paden te treden. Belangrijk is vooral de persoonlijke motivatie en hoe het voorstel bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling als programmeur, redacteur of schrijver. Voorstellen die dit element niet in zich dragen, maar vooral bedoeld zijn om een project van een organisatie verder vorm te geven of te financieren, komen niet in aanmerking. Verder moet de aanvrager niet te ver zijn in zijn of haar persoonlijke carrière. Wel is het mogelijk om bijvoorbeeld als duo aan te vragen, waarbij een jongere programmeur of redacteur begeleid of gecoacht wordt door een ervaren programmeur of redacteur. Ook talentvolle schrijvers en vertalers met plannen die liggen op het terrein van ‘bemiddeling’ en bijdragen aan hun professionele ontwikkeling in een internationale context, kunnen voorstellen voorleggen.

Ingangseisen deelname

 • De programmeur/redacteur is in ieder geval al 2 jaar professioneel actief en maximaal 10 jaar;
 • De programmeur/redacteur werkt(e) bij een Nederlands literair of cultureel tijdschrift of festival;
 • Het betreffende tijdschrift of festival bestaat minimaal 2 jaar en is van landelijk belang.

Het is ook mogelijk een duo-aanvraag te doen, waarbij een meer ervaren programmeur of redacteur als begeleider optreedt van een jonge programmeur/redacteur. Bijdrage van het traject aan de talentontwikkeling staat daarbij voorop.

Voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 mei 2019 bij het Letterenfonds t.a.v. Pieter Jan van der Veen. Het is verstandig om voor het indienen contact met hem op te nemen om het plan te bespreken en eventuele vragen te stellen.

Budget

Het maximale bedrag per voorstel is €10.000. Jaarlijks kunnen maximaal 2 voorstellen worden geselecteerd.

Aanmelden

Aanmelden kan op twee manieren: zelf of op voordracht van een organisatie. Naast een CV en korte motivatie voor deelname, verwachten we een helder en inspirerend (reis)plan dat:

 • weergeeft dat het bezoek professioneel relevant is, bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de programmeur/redacteur en/of een bijdrage kan leveren aan nieuwe (artistiek of anderszins) inzichten en leidt tot een concreet resultaat dat ook zichtbaar is voor het publiek (publicatie, programmaonderdeel op eigen festival/manifestatie e.d.);
 • meer behelst dan een bezoek aan een buitenlandse manifestatie/festival, of aan de redactie van een buitenlands literair magazine;
 • een zekere looptijd kent, waarin bijvoorbeeld een programmeur meeloopt in de redactionele voorbereiding van een buitenlands festival of meewerkt aan een tijdschriftnummer;
 • aansluiting zoekt met een professionele en toonaangevend buitenlandse partij;
 • geen direct deel uitmaakt van al bestaande (reguliere) activiteiten van de manifestatie of van het tijdschrift;
 • helder inzicht geeft in de kosten van het plan.

Het voorstel zou ook een uitwisseling tussen festivals kunnen zijn, waarbij een buitenlandse programmeur ook een tijdje in Nederland verblijft en mede vormgeeft aan een literair programma, samen met de Nederlandse programmeur/redacteur. Ook hier geldt dat het plan bijdraagt aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de Nederlandse programmeur/redacteur.

Selectie

De voorstellen worden voorgelegd aan een adviescommissie. Het aantal voorstellen dat in aanmerking kan komen is beperkt. Er wordt in eerste instantie geselecteerd op de kwaliteiten van de beoogde deelnemer, alsmede de kwaliteit en relevantie van het plan in perspectief van de internationale ontwikkeling van de programmeur/redacteur. De commissie selecteert de meest interessante voorstellen en vraagt zo nodig om verdere uitwerking van de geselecteerde voorstellen.

Deadline

Voorstellen kunnen voor woensdag 1 mei 2019 worden ingediend bij pj.vander.veen@letterenfonds.nl, met een cc aan: post@letterenfonds.nl, o.v.v. ‘Wanderlust bemiddelaars’.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de coördinatoren van het programma, Pieter Jan van der Veen (bemiddelaars) en Maaike Pereboom (schrijvers), tel 020 - 520 73 00.

Eerdere voorstellen die zijn gehonoreerd met een Wanderlust-beurs:

 • Kim Andringa en Vicky Francken voor een onderzoek naar Franse poëzie. Dit resulteerde in Terras #11, Onze.
 • Ellen van Heijningen en Eva Gies (Boekidsfestival) voor het onderzoeken van mogelijkheden van internationale samenwerking en programmering op het terrein van jeugdliteratuur.
 • Noortje Kessels (Literair Productiehuis Wintertuin) voor een uitwisseling met het Italiaanse Pisa Bookfestival, lees hier haar blog.
 • Philip Huff voor het samenstellen van een editie met Nederlandse jonge schrijvers van het tijdschrift Five Dials, lees hier een kort interview met hem in de Volkskrant of zijn blog Een passie voor delen.
 • Maite Karssenberg en Merlijn Olnon (Nederlandse Boekengids) voor reizen naar Engeland en New York om kennis te vergaren bij hun twee grootste internationale voorbeelden: de London Review of Books en de New York Review of Books. Zie onder meer dNBg 2017 #3 en NRC Handelsblad, 26 mei 2017.
 • Kim van Kaam (De Nieuwe Oost | Wintertuin) voor een onderzoek naar residenties in de VS en Canada. Lees op deze site en op Notulen van het onzichtbare haar blogs.
 • Stefan Nieuwenhuis (Buro-05, Literaturia) voor een onderzoek naar poëzie en strips.
 • Marijke Schaap en Timen Jan Veenstra van De Tekstsmederij reizen onder meer naar Engeland, Oostenrijk en Mexico om hun internationale netwerk uit te bouwen en kennis op te doen van de huidige (internationale) stand van zaken met betrekking tot toneelschrijven.
 • Lisanne Snelders (programmeur Read My World) voor reizen naar de Verenigde Staten in het kader van Black USA, het thema van het Read My World-festival 2017. Zij gaat onderzoek doen naar cultureel divers programmeren en zal daar onder andere in podcast-vorm over publiceren.
 • Dirk Vis (De InternetGids, .i.s.m. Paper Monuments) voor een onderzoek rond literatuur en reclame, lees op De Internet Gids zijn reisverslag.

Algemeen

Wanderlust werd in 2014 mogelijk gemaakt doordat minister Jet Bussemaker van OCW een extra bijdrage toekende voor talentontwikkeling, het programma wordt in de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 gecontinueerd.

Maaike Pereboom

Contact

Maaike Pereboom

Beleidsmedewerker

m.pereboom@letterenfonds.nl

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl