Programma's

Vertalen in zicht

Literair vertalers voor de klas

Vertalers

Vertalen in zicht is bedoeld om scholieren en docenten enthousiast te maken voor het vak vertalen. Het programma van Vertalen in zicht, bestaande uit twee gratis lesbrieven, vertalersbezoeken in de klas en een jaarlijkse workshop voor docenten, laat zien dat vertalen niet alleen belangrijk is, maar ook een hele leuke uitdaging kan zijn.

banner

Het Nederlands Letterenfonds heeft zich sinds kort met dit programma aangesloten bij Nederland Vertaalt van het Prins Bernhard Cultuurfonds omdat deze initiatieven goed bij elkaar aansluiten. De twee programma’s hebben namelijk dezelfde doelgroep en hetzelfde doel. Beide fondsen willen graag het vak vertalen terugbrengen op de middelbare school.

Lesbrieven

De lesbrieven van Vertalen in zicht geven in een stappenplan weer hoe in de klas aan een vertaling kan worden gewerkt, en is bedoeld als instructie voor docenten van middelbare scholen. De lesbrief biedt ruimte voor eigen invulling en aanvulling, en daarmee ook voor het aantal uren dat aan het vertaalproject wordt besteed.

Vertalen in zicht biedt keuze uit twee lesbrieven: songtekstvertalen en toneelvertalen.

In de lesbrief toneelvertalen worden suggesties gedaan voor vertaalfragmenten. Dit zijn de fragmenten (Frans, Engels en Duits):

Wilt u aan de slag met één van de lesbrieven? Bekijk dan de voorbeeldlessen van een songtekstvertaling en een toneelvertaling in de klas. De presentatie die door docente Laura Meershoek in de voorbeeldles wordt gebruikt is eveneens beschikbaar.

Blijf op de hoogte

Mocht u meer informatie willen ontvangen over de vertalersbezoeken dan kunt u hieronder uw e-mailadres achterlaten.

Vertalersbezoek

Docenten die de lesbrief gebruiken in hun les krijgen de mogelijkheid een erkend literair vertaler uit te nodigen op school. Op deze bijzondere manier komt vertalen voor de leerlingen pas echt dichtbij.
Een vertalersbezoek neemt twee lesuren in beslag. Tijdens het bezoek vertelt de vertaler over zijn of haar vertaalpraktijk aan de hand van aansprekende voorbeelden.

Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes aan de slag met een vertaalopdracht, waarbij de vertaler langs de groepjes loopt om te helpen, commentaar te geven en vragen te beantwoorden. Docenten kunnen een vertalersbezoek aanvragen door een bericht te sturen naar bureau@verstegenstiger.nl.

Voor een vertalersbezoek wordt een bedrag van €150 in rekening gebracht, als bescheiden tegemoetkoming in de kosten. Ter voorbereiding op het vertalersbezoek zijn tips & tops voor docent en vertaler te downloaden.

“Deze vorm van onderwijs is een welkome afwisseling voor de leerlingen.” - (docent 5 vwo)

Opmerkingen & suggesties

Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om opmerkingen en suggesties te mailen om de lesbrief verder te verbeteren. Stuur deze naar bureau@verstegenstigter.nl.

De werkgroep Vertalen in zicht bestaat uit bevlogen docenten en vertalers, Verstegen & Stigter culturele projecten en het Nederlands Letterenfonds, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Van der Jagt Zwolsman Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Fleur van Koppen

Contact

Fleur van Koppen

Beleidsmedewerker

f.van.koppen@letterenfonds.nl