Subsidies

Van maker tot lezer 2022

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers

Van maker tot lezer 2022 is een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, literaire performers, vertalers in het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. De regeling is mogelijk gemaakt vanuit het vijfde coronasteunpakket van de rijksoverheid. Ook in 2021 en 2020 werd deze regeling uitgevoerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
 

Er kan per maker 3.000 euro worden aangevraagd. Dat kan vanaf 4 april 2022 – zolang het budget strekt. Het totale budget voor de regeling Van maker tot lezer 2022 bedraagt 400.000 euro. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en binnen acht weken afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 15 november 2022, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond is bereikt.

Wie kunnen aanvragen?

 1. Professionele makers die in de periode van 1 januari 2017 tot 1 maart 2022 een positief besluit ontvingen over hun literaire werk in het kader van minimaal één van de hieronder genoemde regelingen komen in aanmerking:

  • de regeling Projectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk
  • de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen
  • de regeling Werkbijdrage Theatertekst
  • de regeling Schrijverslevens, biografieregeling (of de eerdere biografieregeling)
  • de regeling Reiskosten buitenland: studiereis (tot 2021)
 2. Professionele literaire makers die tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2022 een titel hebben gepubliceerd die tot stand is gekomen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Dit kan een projectsubsidie in één van de hierboven genoemde regelingen zijn, maar ook een indirecte subsidie voor uw werk in het kader van één van de hierna genoemde regelingen voor Friese, Nederlandse of buitenlandse uitgeverijen:

  • de regeling Translation Grants for Foreign Publishers
  • de regeling Literair uitgaven (voor Friese en Nederlandse uitgeverijen)
  • de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur
  • de Schwob-regeling
 3. Professionele makers die met een literaire creatie tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2022 stonden geprogrammeerd op een literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit, voor welke activiteiten subsidie was toegekend in het kader van de regeling Literaire manifestaties en projecten, incidenteel en tweejarig, de regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten of de regeling Meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017–2020 of de regeling projectsubsidies literaire activiteiten, de Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024 of de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024 of voor welke activiteiten een meerjarige subsidie was toegekend in het kader van het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds;

 4. Professionele literaire makers met een publicatie tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2022 in een literair tijdschrift dat een subsidie kreeg toegekend in het kader van de regeling Literaire tijdschriften of de regeling Literaire tijdschriften 2021-2024.

Waarvoor kan ik aanvragen?

U vraagt de subsidie aan voor het uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelplan. Van maker tot lezer is gericht op het vinden van manieren om uw werk dichter bij de lezer of publiek te brengen. Dus de ontwikkeling van uw zelfpresentatie en/of zichtbaarheid als literair maker is een belangrijk element waarop uw plan beoordeeld wordt.

Hoe stel ik een ontwikkelplan op?

In het plan beschrijft u één of meerdere ontwikkeldoel(en) en hoe en wanneer u deze wilt bereiken. U bent verder vrij in de invulling van het plan: zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor participatie in (online) optredens, deelname aan (digitale) leesclubs of bijvoorbeeld een voorleesservice van uw (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast, trailer of vlog of andere manieren om uw presentatie op sociale media te versterken kunnen met de subsidie worden bekostigd.

Hoe stel ik een begroting op?

In de begroting biedt u een overzicht van de geschatte (externe) kosten die u zult gaan maken en begroot u de uren die u zelf gaat besteden aan de uitvoering van uw ontwikkelplan. De subsidie kan worden aangewend als een honorarium voor eigen inzet. De eisen aan de begroting zijn verder beperkt. U dient uit te gaan van een bedrag van 3.000 euro inclusief BTW.

Geldt er een inkomensgrens?

Nee, formeel niet. Zo kunnen we deze tijdelijke steunregeling sneller uitvoeren. Wel vragen we u om géén aanvraag in te dienen als u deze steunmogelijkheid niet nodig hebt.

Wanneer en hoe kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen tot 15 november 2022 worden ingediend via onderstaand aanvraagformulier. Indien het subsidieplafond voor die datum wordt bereikt, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Wat is het subsidieplafond?

Het subsidieplafond is in 2022 vastgesteld op 400.000 euro.

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor na het indienen van mijn aanvraag?

Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, uiterlijk acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag. U ontvangt het besluit per mail. Bij een positief besluit wordt het bedrag binnen twee weken na de besluitmail uitgekeerd.

Hoe weet ik welk literair tijdschrift of festival een subsidie ontving van het Letterenfonds?

De literaire tijdschriften die het betreft vindt u in deze pdf.
De festivals aan wie een meerjarige subsidie is toegekend vindt u in onze jaarverslagen, hier vindt u de lijst.

Hoe toon ik aan dat ik geprogrammeerd stond op een literaire manifestatie of activiteit?

Zie hier.

Ik heb in 2020 en/of 2021 een Van maker tot lezer beurs ontvangen. Mag ik opnieuw aanvragen?

Ja, u mag opnieuw een aanvraag indienen. Wel vragen we u om géén aanvraag in te dienen als u deze steunmogelijkheid niet (meer) nodig hebt.
Indien u in 2022 opnieuw een aanvraag indient mag dit uitsluitend voor een nieuw ontwikkelplan zijn. Er worden geen dubbele subsidies verstrekt voor hetzelfde project.

Ik heb eerder een beurs in het kader van de regeling Ontwikkelbeurzen schrijvers of Ontwikkelbeurzen vertalers ontvangen. Kan ik ook een beurs aanvragen in het kader van Van maker tot lezer 2022?

Ja, dat kan! Wel dient u ervoor te zorgen dat de activiteiten waarvoor u aanvraagt niet dezelfde zijn als die waarvoor u eerder een ontwikkelbeurs ontving.

Hoeveel tijd heb ik om mijn ontwikkelplan uit te voeren?

De activiteiten zoals benoemd in uw ontwikkelplan dienen voor 1 januari 2024 te zijn afgerond.

Moet ik bij mijn project het logo van het Letterenfonds vermelden?

Het vermelden van ons logo is niet verplicht. Indien u toch graag een vermelding aan uw publicatie of werk toevoegt, dan graag ons logo gebruiken zonder toegevoegde tekst. Dit logo vindt u hier [http://www.letterenfonds.nl/nl/logo-nederlands-letterenfonds].

Moet ik bewijsexemplaren opsturen na de voltooiing van mijn project?

Nee, het is niet nodig (fysieke) exemplaren van uw werk op te sturen naar het Letterenfonds. Omdat wij hier niet iets mee doen raden wij het af (fysiek) werk op te sturen. Wel vinden we het leuk om per mail voorbeelden en updates van uw project te ontvangen. Stuurt u deze naar vanmakertotlezer@letterenfonds.nl.

Tot slot, vergeet niet dat bij een volgende subsidieaanvraag bij het Letterenfonds altijd een (korte) toelichting wordt verwacht op het verloop/resultaat van de eerdere subsidie. Deze toelichting is pas verplicht na de uiterlijke datum van afronden van het ontwikkelplan, 1 januari 2024.

Aanvraagformulier

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

Bij overige vragen kunt u vanmakertotlezer@letterenfonds.nl mailen.

Downloads

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Beleidsassistent

e.prakken@letterenfonds.nl