Subsidies

Van maker tot lezer 2021

Tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire makers

Van maker tot lezer 2021 betreft een tijdelijke steun- en stimuleringsregeling voor literaire schrijvers, literaire performers, vertalers naar het Nederlands, graphic novelists en illustratoren om met een persoonlijk ontwikkelplan ook in tijden van social distancing een brug te blijven slaan naar potentiële lezers van hun werk. Voor dit doel kan een budget van 2500 euro worden aangevraagd. Ook in 2020 werd deze regeling uitgevoerd.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Vertalers
Schrijvers
  Vrije invulling
  8 juni 2021

Per 6 april 2021 wordt de regeling Van maker tot lezer opnieuw opengesteld. Ook zij die in 2020 al een Van maker tot lezer beurs ontvingen kunnen nu opnieuw aanvragen. Daarnaast wordt de groep potentiële aanvragers uitgebreid. Het totale budget voor de regeling Van maker tot lezer 2021 bedraagt 550.000 euro. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in maximaal acht weken afgehandeld. De aanvraagperiode loopt tot 8 juni 2021, maar de behandeling van aanvragen wordt eerder gestopt als het subsidieplafond van 550.000 euro is bereikt.

Wie kunnen aanvragen?

 1. Professionele makers die in de periode van 1 januari 2017 tot 1 april 2021 een positief besluit ontvingen over hun literaire werk in het kader van minimaal één van de hieronder genoemde regelingen komen in aanmerking:

  • de Regeling projectsubsidies voor publicaties;
  • de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen;
  • de Regeling Translation Grants for Foreign Publishers;
  • de Regeling Werkbijdrage Theatertekst;
  • de Biografieregeling of zijn voorganger;
  • de Regeling reiskosten buitenland (studiereis);
 2. Professionele literaire makers die tot 1 juni 2021 een titel hebben gepubliceerd of gaan publiceren die tot stand is gekomen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds. Dit kan een projectsubsidie in het kader van één van de hierboven genoemde regelingen zijn, maar ook een productie- of promotiesubsidie in één van de hierna genoemde regelingen:

  • de Subsidieregeling voor Nederlandse uitgevers;
  • de Regeling voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur;
  • de Schwob-regeling.
 3. Professionele makers die met een literaire creatie voor 1 juni 2021 stonden geprogrammeerd op een literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit, voor welke activiteiten subsidie was toegekend in het kader van de Regeling literaire manifestaties en projecten, incidenteel en tweejarig, of de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017 – 2020 of de Regeling projectsubsidies literaire activiteiten, de Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024 of de Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021-2024 of voor welke activiteiten een meerjarige subsidie was toegekend in het kader van het Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds;

 4. Professionele literaire makers met een publicatie voor 1 juni in een literair tijdschrift dat een subsidie kreeg toegekend in het kader van de Regeling Literaire tijdschriften of de Regeling Literaire tijdschriften 2021-2024,

Hoe weet ik of de organisatie waar ik geprogrammeerd stond gesubsidieerd werd door het Letterenfonds in de vereiste perioden?

In het jaarverslag van het jaar waarin uw deelname aan een literair programma of literaire activiteit plaatsvond kunt u zien of de organisatie een subsidie ontving van het Letterenfonds onder de genoemde regelingen. Hier vindt u het jaarverslag van 2017, 2018, 2019.

Hoe toon ik aan dat ik geprogrammeerd stond op een literaire manifestatie of literair-educatieve activiteit?

Noem bij uw aanvraag de datum van uw deelname aan de manifestatie of activiteit en stuur de flyer (of ander bewijs) van het programma waarin u geprogrammeerd stond mee. Een link naar een programma of flyer op het internet voldoet of anders een scan/foto van de flyer. U kunt ook een factuur meesturen.

Hoe weet ik of het literaire tijdschrift waarin mijn werk gepubliceerd stond een subsidie ontving van het Letterenfonds?

Hier vindt u de tijdschriften die het betreft:

 • Awater;
 • boekie-boekie.nl (in de jaren 2017-2018);
 • Das Magazin (in de jaren 2017-2018);
 • De Internet Gids;
 • De Gids;
 • De Parelduiker;
 • De Nederlandse Boekengids;
 • Dichter. (vanaf 2019);
 • Ensafh;
 • Extaze (in de jaren 2017-2019);
 • Filter;
 • Hispel (in de jaren 2019-2020 );
 • Hollands Maandblad;
 • Liter;
 • Revisor;
 • Terras;
 • Tirade.

Waarvoor kunt u aanvragen?*

U bent vrij in invulling van het ontwikkelplan: zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor participatie in online-optredens, deelname aan (digitale) leesclubs of bijvoorbeeld een voorleesservice van uw (vertaalde) literaire werk. Ook de verbetering van de eigen website, het maken van een podcast of manieren om de eigen presentatie op sociale media te versterken kan met de subsidie worden bekostigd. De subsidie kan ook worden aangewend als een honorarium voor eigen inzet. In uw plan beschrijft u welk(e) ontwikkeldoel(en) u wil bereiken en hoe, en wanneer u dit wilt doen.

Ik heb ook in 2020 een Van maker tot lezer beurs ontvangen. Moet het ontwikkelplan op basis waarvan ik die beurs ontving eerst zijn afgerond voordat ik opnieuw aanvraag?

Nee, dat hoeft niet. U hebt daarvoor nog het hele jaar de tijd. Wel is het belangrijk dat u nu voor iets nieuws aanvraagt. Er worden geen dubbele subsidies verstrekt voor hetzelfde project.

Geldt hier een inkomensgrens?

Nee, om de snelle uitvoerbaarheid van deze aanvullende tijdelijke regeling te bevorderen is besloten geen inkomensgrens te stellen. Wel wordt aan makers met voldoende reserves om de hier bedoelde kosten zelf te dragen, gevraagd af te zien van het indienen van een aanvraag.

Wat moet ik opvoeren in mijn begroting bij de aanvraag?

De eisen aan de begroting zijn beperkt. U dient uit te gaan van een bedrag van 2.500 euro. In de begroting biedt u vervolgens een overzicht van de geschatte (externe) kosten die u zult gaan maken en begroot u de uren die u zelf gaat besteden aan de uitvoering van uw ontwikkelplan.

Kan ik naast een eerder ontvangen subsidie in het kader van de Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds ook een beurs aanvragen in het kader van Van maker tot lezer 2021?

Ja, dat kan! Wel dient u er voor te zorgen dat de activiteiten waarvoor u aanvraagt niet dezelfde zijn als die waarvoor u eerder een ontwikkelbeurs ontving.

Hoeveel tijd heb ik om mijn ontwikkelplan te realiseren?

De voorgenomen activiteiten zoals benoemd in uw ontwikkelplan dienen voor 1 januari 2023 te zijn afgerond.

Moet ik bij mijn ontwikkelproject het logo van het Letterenfonds vermelden?

Omdat er sprake is van een ontwikkelbeurs is het vermelden van ons logo niet verplicht.

Moet ik (indien van toepassing) bewijsexemplaren opsturen na de voltooiing van mijn project?

Nee, het is niet nodig (fysieke) exemplaren van uw werk op te sturen naar het Letterenfonds. Wel vinden we het leuk om per mail voorbeelden van uw (al dan niet voltooide) project te ontvangen (dit kan naar vanmakertotlezer@letterenfonds.nl). En vergeet niet dat, indien u na 1 januari 2023 een subsidie aanvraagt bij het Letterenfonds, u een toelichting dient te geven over het verloop van uw ontwikkelproject en -plan.

Downloads & links

Aanvraagformulier

Deze regeling is onderdeel van een tweede steunpakket aan tijdelijke steun- en stimuleringsmaatregelen van het Letterenfonds in verband met de coronapandemie voor verschillende schakels in de keten in de eerste helft van 2021.

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Medewerker secretariaat

vanmakertotlezer@letterenfonds.nl