Subsidies

Steunfonds Oekraïense makers

Het kabinet heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) stellen elk 500.000 euro beschikbaar. Dit werd eind mei bekendgemaakt in een kamerbrief door Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media). De zes rijkscultuurfondsen ontvingen daarmee de opdracht om deze regeling vorm te geven en uit te voeren. Het Nederlands Letterenfonds treedt daarbij op als penvoerder.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
   

Op dit moment wordt gewerkt aan de regeling voor het Steunfonds voor Oekraïense kunstenaars. Vermoedelijk kan de regeling medio augustus van start gaan (in ieder geval niet eerder dan 15 augustus). Om in de eerste informatiebehoefte te voorzien, vindt u hier alvast enige context.

Doel

De regeling is bedoeld voor tijdelijke ondersteuning van gevluchte culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren en podiumkunsten. De middelen zijn niet toereikend om langdurige ondersteuning te geven. Met de subsidie kunnen makers bijvoorbeeld een residentieplaats of atelierruimte financieren of hulpmiddelen zoals apparatuur, gereedschap of materialen aanschaffen, zodat zij hun werk tijdelijk in Nederland voort kunnen zetten, en zodra dat weer mogelijk is in Oekraïne het culturele leven kunnen helpen opbouwen. Ook kan de subsidie dienen als een tegemoetkoming in de kosten van bijvoorbeeld een project, tournee of een residentie in samenwerking met de Nederlandse cultuurinstelling. De rijkscultuurfondsen moedigen deze samenwerking tussen de instellingen en culturele makers uit Oekraïne of Rusland ten zeerste aan.

De subsidie dient namens de maker(s) te worden aangevraagd door een Nederlandse culturele instelling.

Voor wie

Via de regeling kunnen zowel culturele en creatieve makers gesteund worden met een Oekraïens paspoort als een Russisch paspoort die tijdens het uitbreken van het conflict woonachtig waren in Oekraïne of Rusland en die nu als vluchteling in Nederland wonen. Ook uit Rusland zijn onafhankelijke kunstenaars gevlucht voor het Russische regime; deze dissidente makers kunnen eveneens een beroep doen op het steunfonds.

Hoe en wanneer?

De regeling wordt vermoedelijk in week 33 (15-19 augustus 2022) gepubliceerd op deze website, op deze pagina. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het online aanvraagformulier dat op deze webpagina te vinden zal zijn.
De subsidie wordt namens de maker(s) aangevraagd door een Nederlands rechtspersoon: dat kan bijvoorbeeld een cultuurinstelling, culturele organisatie of stichting zijn. Een subsidie kan maximaal 9.000 euro bedragen. De organisatie maakt de subsidie over naar de maker(s). Er kan een klein percentage worden bestemd voor uitvoeringskosten door de Nederlandse rechtspersoon die de aanvraag indient.

Zie ook

Eva Prakken

Contact

Eva Prakken

Beleidsassistent

e.prakken@letterenfonds.nl