Subsidies

Spreekuur debutanten

Het Letterenfonds verstrekt ieder jaar aan een achttal debutanten een beurs voor het schrijven van een tweede literair werk. Ben je debutant en wil je een aanvraag indienen maar heb je nog vragen over het werkplan of andere onderdelen van de aanvraag? Op het spreekuur kun je deze vragen voorleggen aan een van onze medewerkers. Je kunt je inschrijven voor twee data: dinsdagochtend 25 februari of donderdagmiddag 27 februari 2020.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
  21 februari 2020

Ben je schrijver? Heb je één literaire titel op je naam staan? Is dit debuut gepubliceerd tussen 1 januari 2018 en 15 maart 2020? En sloot je voor dit debuut een modelcontact af met een reguliere uitgeverij? Dan is de kans groot dat je voldoet aan de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een werkbeurs voor je tweede literaire boek voor maandag 16 maart 2020. Meer informatie vind je onder de regeling Projectsubsidies voor publicaties op deze website.

Heb je na lezing van de regeling en het aanvraagformulier nog vragen? Kom dan op dinsdagochtend 25 februari (van 10.00 tot 13.00) of donderdagmiddag 27 februari (van 14.00 tot 17.00) naar het spreekuur voor debutanten. Je kunt je tot en met vrijdag 21 februari aanmelden door een mailtje te sturen naar Raoul Markaban.

Na ontvangst van de aanmeldingen wordt een roostertje gemaakt om lange wachttijden te voorkomen; je ontvangt uiterlijk op maandag 24 februari een mailtje met het tijdstip waarop je welkom bent. Een gesprek kan maximaal 20 minuten duren.

Aanvragers kunnen uiteraard ook altijd bellen met vragen over het aanvraagformulier of de -procedure.

Raoul Markaban

Contact

Raoul Markaban

Beleidsmedewerker

r.markaban@letterenfonds.nl

Lisa Thunnissen

Contact

Lisa Thunnissen

l.thunnissen@letterenfonds.nl