Subsidies

Spreekuur debutanten

Het Letterenfonds verstrekt ieder jaar aan een achttal debutanten een beurs voor het schrijven van een tweede literair werk. Ben je debutant en wil je een aanvraag indienen maar heb je nog vragen over het werkplan of andere onderdelen van de aanvraag? Op het spreekuur kun je deze vragen voorleggen aan een van onze medewerkers. Je kunt je inschrijven voor twee middagen: dinsdag 26 februari of donderdag 28 februari van 14.00 tot 17.00.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Werkbeurs
 

Ben je schrijver? Heb je één literaire titel op je naam staan? Is dit debuut gepubliceerd tussen 1 januari 2017 en 15 maart 2019? En werd voor dit debuut een modelcontact afgesloten met een reguliere uitgeverij? Dan kun je waarschijnlijk voor vrijdag 15 maart 2019 een aanvraag indienen voor je tweede literaire boek. Meer informatie vind je onder de regeling Projectsubsidies voor publicaties op deze website.

Heb je na lezing van de regeling en het aanvraagformulier nog vragen? Kom dan op dinsdagmiddag 26 februari of donderdagmiddag 28 februari 2019 naar het spreekuur voor debutanten. Je kunt je tot en met vrijdag 22 februari aanmelden door een mailtje te sturen naar Maaike Pereboom. Na ontvangst van de aanmeldingen wordt een roostertje gemaakt om lange wachttijden te voorkomen; je ontvangt op maandag 25 februari een mailtje met het tijdstip waarop je welkom bent. Een gesprek kan maximaal 20 minuten duren.

Aanvragers kunnen uiteraard ook altijd bellen met vragen over het aanvraagformulier of de -procedure.

Maaike Pereboom

Contact

Maaike Pereboom

Beleidsmedewerker

m.pereboom@letterenfonds.nl

Raoul Markaban

Contact

Raoul Markaban

Beleidsassistent

r.markaban@letterenfonds.nl