Programma's

Slow Writing Lab 2018-2019

Talentenprogramma

Schrijvers

Het Slow Writing Lab-programma maakt deel uit van het beleid dat het Nederlands Letterenfonds heeft ontwikkeld voor talentontwikkeling. Het doel van het programma is ruimte te bieden aan (schrijf)talenten voor onderzoek en verdieping, het opdoen van (nieuwe) vaardigheden, het ontwikkelen van competenties, (beroeps)oriëntatie en professionele groei.

Er zijn in totaal 9 deelnemers. Het programma loopt van november 2018 t/m oktober 2019. De kick-off bijeenkomst vindt plaats op 2 november in de bibliotheek van het Letterenfonds.

Het programma bestaat uit een individueel traject en gezamenlijke bijeenkomsten bij het Letterenfonds. Op de gezamenlijke bijeenkomsten zal telkens een van de vier deelnemende organisaties het dagprogramma verzorgen; daarnaast zal steeds ruimte zijn voor het gezamenlijk bespreken van ieders individuele traject. Het traject wordt begeleid door Michiel Koelink, docent aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij zal bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn en de jullie onderzoeksproces begeleiden.

De kandidaten zijn geselecteerd door: Rietveld Beeld& Taal (2 kandidaten), HKU — Writing for Performance (2 kandidaten) en ArtEZ — Creative Writing (2 kandidaten), Poetry Circle (1 kandidaat) en El Hizjra (1 kandidaat), One World (1 kandidaat).

De geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging om het bij dit programma behorende aanvraagformulier in te vullen.

Onderzoekstraject

Het individuele traject kan leiden tot de realisering van een project, maar dat is geen verplichting. Er moet wel een uitkomst/einddoel van een onderzoeks- of verdiepingstraject worden geformuleerd. Het onderzoeksvoorstel door het Letterenfonds dient uiterlijk op 26 oktober te worden ingediend bij het Letterenfonds.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten wordt gezamenlijk aan de onderzoeksvoorstellen gewerkt. De startbijeenkomst begint om 11 uur met een kennismaking, een toelichting op het traject en een bespreking van praktische zaken. De deelnemer stelt zichzelf voor en vertelt wat hij tijdens het Lab van plan is. Ook aanwezig zijn de deelnemers van Lab III en de docenten. De deelnemers van het vorige Lab programma zullen vervolgens hun eindpresentaties geven en vertellen wat zij tijdens het traject gedaan hebben. ’s Middags vindt een gezamenlijk bezoek plaats aan Crossing Border & The Addict plaats in Den Haag.

Namens de organiserende partijen zijn aanwezig:

 • Gijs Müller (Gerrit Rietveld Academie)
 • Mathijs Verboom (HKU)
 • Frank Tazelaar & Kim van Kaam (ArtEZ)
 • Lucette Châtelain en Pieter Jan van der Veen (Letterenfonds)
 • Michiel Koelink (Breitner Academie, AHK).

De deelnemers van het vorige Lab programma zijn: Minne Kersten, Jorik Galama, Yentl van Stokkum, Lotte Lola Vermeer, Christiaan Lomans en Jante Wortel.

Verplichtingen deelnemers

 • Het bijwonen van de zes op het Letterenfonds georganiseerde bijeenkomsten.
 • Het aanleveren van een definitief onderzoeksplan vóór 28 oktober, waarin de leervraag/doelstelling, begroting en planning van activiteiten voor het onderzoekstraject zijn vastgelegd.
 • Het tussentijds verslag doen van het verloop van het individuele traject tijdens de bijeenkomsten.
 • Het inleveren van een schriftelijke tussenevaluatie op uiterlijk 3 mei 2019.
 • Het overleggen van een financiële verantwoording van de verleende subsidie op uiterlijk 31 okotber 2019. De deelnemer is verantwoordelijk voor het beheer van zijn eigen budget en laat met die verantwoording zien dat hij in staat is die op te stellen.
 • Het uitvoeren van eventuele andere opdrachten die passen in het programma van de organiserende partijen gedurende het programma.

Voor het uitvoeren van de opdrachten en deelname aan het programma wordt een subsidie verleend van € 7.000 (incl. BTW). De subsidie mag niet worden aangewend voor kosten buiten het project, zoals levensonderhoud.

Lucette Châtelain

Contact

Lucette Châtelain

Projectmedewerker Frankrijk 2018

l.chatelain@letterenfonds.nl

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl