Subsidies

Productiekostensubsidie vertaalde literaire uitgaven

Tijdelijke stimuleringsregeling (ivm Covid-19)

Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in papieren boekvorm in stand te houden en te blijven investeren in nieuwe vertaalprojecten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  z.s.m.
uiterlijk 15 december 2020

Met een tijdelijke productiesubsidie worden de toegenomen risico’s op een exploitatietekort die aan dergelijke uitgaven zijn verbonden vanwege de gevolgen van de uitbraak van het virus SARS-CoV-2 verkleind. De regeling vormt een aanvulling op de Regeling projectsubsidies voor literair vertalers.

Wie kan deze productiesubsidie aanvragen?

De uitgeverij waar de vertaling zal verschijnen doet de aanvraag. Dat kan alleen als de vertaler van het werk na 1 mei een positief subsidiebesluit heeft ontvangen op zijn ingediende aanvraag in het kader van de Regeling projectsubsidies voor literair vertalers. Uitgevers die in aanmerking komen voor een dergelijke productiekostensubsidie worden daarvan door het Letterenfonds op de hoogte gebracht. Zij kunnen vervolgens per titel een subsidieaanvraag indienen.

Uitgaven waarvoor door de aanvrager al (productie)subsidie werd ontvangen in het kader van de regeling Schwob of de regeling Literaire uitgaven zijn van subsidie uitgesloten.

Wanneer kan ik als uitgever een dergelijk bericht verwachten?

De besluiten op de tweede en derde ronde van de aanvragen projectsubsidies voor literair vertalers worden de tweede helft van juli respectievelijk eind november bekend gemaakt. U wordt tegelijk met de betreffende vertaler ingelicht over de mogelijkheid een productiesubsidie aan te vragen.

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor over mijn aanvraag?

We verwachten de aanvragen snel te kunnen afhandelen. Het bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Hoe hoog is de subsidie die ik kan aanvragen?

De hoogte van de productiekostensubsidie wordt bepaald door de omvang van de brontekst en bedraagt 2 eurocent per woord, met een minimum van € 750 en een maximum van € 1.500 per titel. Voor poëziebundels geldt een vast bedrag van € 1000 per titel.

Wat zijn de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden?

De uitgave moet in boekvorm worden gepubliceerd binnen twee jaar na de datum van het subsidiebesluit en bevat de vermelding dat deze mede tot stand is gekomen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds voorzien van het logo van het Nederlands Letterenfonds.

Wat gebeurt er als het budget ontoereikend blijkt om alle aanvragen te honoreren?

Het is belangrijk dat u uw aanvraag zo spoedig mogelijk indient. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld totdat het budget van € 80.000 is besteed. Aanvragen die binnenkomen nadat het budget op is, worden afgewezen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Uw aanvraag dient u via onderstaand aanvraagformulier digitaal in.

Digitaal aanvraagformulier

Waar kan ik met verdere vragen terecht?

Eventuele vragen kunt u per e-mail stellen aan Neeke Scheers (n.scheers@letterenfonds.nl), u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Downloads

Neeke Scheers

Contact

Neeke Scheers

n.scheers@letterenfonds.nl