Peter Claessens

Peter Claessens

raad van advies

Peter Claessens (1958) is werkzaam als auteur, redacteur en vertaler.

Hij was uitgever bij J.M. Meulenhoff, en hoofdredacteur non-fictie/redacteur Duitstalige en Nederlandse fictie bij De Arbeiderspers. Als vertaler bezorgde hij onder meer een keuze uit de dagboeken van Harry graaf Kessler, De dans op de vulkaan, en uit Alma Mahlers dagboeken, Het is een vloek een meisje te zijn. Hij is de auteur van vele publicaties op het gebied van kunst, filosofie, literatuur, theater en muziek (o.a. in Artefactum, Bzzletin, Duitse Kroniek, Emigré, Jonas, Maatstaf, prima philosophia, Trouw, Vinyl). In 2008 verscheen Alle lust wil eeuwigheid, het magistrale levensscenario van Friedrich Nietzsche. Hij studeerde cum laude af in de klassieke taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Claessens zal als deskundige literaire non-fictie, Engels en Duits zitting nemen in de adviescommissie Projectwerkbeurzen literair vertalers.