Subsidies

Ontwikkelbeurzen

Met deze deelregeling stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Op het aanvraagformulier voor een projectsubsidie kan worden aangevinkt of de aanvrager in aanmerking wenst te komen voor een ontwikkelbeurs en voor welk bedrag. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Schrijvers
  Begeleiding
Coaching
Scholing
  15 januari ervaren schrijvers
15 maart starters
15 juni oeuvrebouwers

Met deze ontwikkelbeurs investeert het Letterenfonds in het kunstenaar- en het cultureel ondernemerschap van auteurs. Met deze subsidie kan een auteur kiezen voor een vorm van scholing, coaching, of begeleiding die op dat moment in de professionele ontwikkeling past. Ook reis- of verblijfskosten voor studiedoeleinden in binnen- of buitenland (in bijvoorbeeld een schrijversresidentie) kunnen met een ontwikkelbeurs worden bekostigd.
Deze ontwikkelbeurzen worden gefinancierd uit extra middelen die beschikbaar werden gesteld door het Ministerie van OCW voor talentontwikkeling.

In het digitale aanvraagformulier beschrijft en motiveert de auteur welk(e) ontwikkeldoel(en) er zijn en hoe en wanneer deze bereikt zullen dan wel kunnen worden. De ontwikkeldoelen kunnen zowel verband houden met het vergaren van kennis of het ontwikkelen van vaardigheden ten behoeve van het literaire project waaraan de auteur werkt, als met de ontwikkeling van algemene professionele vaardigheden of kennis gerelateerd aan het kunstenaarschap. Te denken valt bijvoorbeeld aan onderhandelingstechnieken, spreken in het openbaar, gebruik van sociale media, kennis van de belastingwetgeving, etc. De auteur kan een op maat toegesneden bedrag vragen voor een specifieke cursus of op andere wijze motiveren waarvoor een bepaald bedrag nodig is om het ontwikkelplan uit te voeren. Dit alles tot het maximumbedrag van € 2.500 inclusief B.T.W. De begroting dient sluitend te zijn.

In de aanvraag voor een volgende subsidie in het kader van de Regeling projectsubsidie voor publicaties dient de ontvanger van een ontwikkelbeurs te reflecteren op de besteding van de ontwikkelbeurs en op de vraag of de gestelde ontwikkeldoelen zijn bereikt.

In 2019 wordt om praktische redenen eenmalig van de procedure afgeweken. In het laatste kwartaal van 2019 worden de auteurs aan wie eerder dat jaar een projectsubsidie werd verleend, tot en met donderdag 21 november in de gelegenheid gesteld om alsnog een ontwikkelbeurs aan te vragen.

Aanvraag voor een ontwikkelbeurs

Downloads

Contactpersonen