Vertaler

Rolf Erdorf

Full time vertaler sinds 1991; onderstaande onderscheidingen allemaal voor vertalingen/vertaaloeuvre kinder- en jeugdliteratuur.

Veel ervaring met het vertalen van museum- en tentoonstellingscatalogi.

Prijzen en onderscheidingen

 • 2006 Gustav-Heinemann-Friedenspreis
 • 2006 Deutscher Jugendliteraturpreis
 • 2005 Martinus Nijhoff Prijs
 • 1996 Förderpreis für literarische Übersetzungen der Freien und Hansestadt Hamburg

Vertalingen

 • van Lieshout, Ted. Sehr kleine Liebe. München: Susanna Rieder Verlag 2014. (Zeer kleine liefde. Amsterdam Leopold 1999)

 • Marijnissen, Roger-H. Pieter Bruegel. Das Gesamtwerk. Antwerpen: Mercatorfonds/Keulen: Parkland 2003. (Bruegel. Het volledig œuvre. Mercatorfonds: Antwerpen 1988).

 • Samson, Gideon. 70 Tricks, um nicht baden zu gehen. Hildesheim: Gerstenberg 2014. (Met je hoofd boven water. Amsterdam: Leopold 2010)

 • de Sterck, Marita. Zuletzt die Hunde. Hamburg: Oetinger TB 2012. (De hondeneters. Amsterdam/Antwerpen: Querido 2009)

 • Vellekoop, Marije (ed.). Van Gogh at work. Amsterdam: Van Gogh Museum/Antwerpen: Mercatorfonds/München: Hirmer 2013 (samen met Bram Opstelten).

 • van de Vendel, Edward & Fleur van de Weel. Superguppy. Keulen: Boje 2008. (Superguppie. Amsterdam/Antwerpen: Querido 2004).

 • Verroen, Dolf. Wie schön weiß ich bin. Wuppertal: Peter Hammer 2005. (Slaaf Kindje slaaf. Rotterdam: Ger Guijs 2006).

 • Zwigtman, Floortje. Trilogie: Ich, Adrian Mayfield; Adrian Mayfield – Versuch einer Liebe; Adrian Mayfield – Auf Leben und Tod. Gerstenberg: Hildesheim 2008-2011. (trilogie: Schijnbewegingen; Tegenspel; Spiegeljongen. Baarn: De Fontein 2007-2010).

Contact

Besttorstraße 10
23843 Bad Oldesloe
Deutschland

+49 4531 1695490

E-mail:
rolf.erdorf@hamburg.de

Details

Vertalingen:
Nederlands → Duits

schrijft leesrapporten

specialisme:
Kinder- & Jugendliteratur; Kunst- und Kultur(geschichte)

Genre:
Non-fictie en Kinder- en jeugdboeken