Nieuws

Fluiten in het donker

6 schrijvers geselecteerd

15 maart 2017 - Toekenningen en Algemeen

Schrijvers Mischa Andriessen, Hannah van Binsbergen, Hélène Gelèns, Emily Kocken, Jannah Loontjens en Samuel Vriezen zijn geselecteerd voor de derde editie van Fluiten in het donker. Zij gaan nieuwe hoorspelen schrijven, die vanaf 11 november 2017 zullen worden uitgezonden door AVROTROS, VPRO en NTR op NPO Radio 1. Later deze maand worden de schrijvers gekoppeld aan een radioregisseur en een van de omroepen.

Lees meer

Literaire uitgaven

2016

20 december 2016 - Toekenningen

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten. In de eerste elf maanden van 2016 zijn 21 aanvragen ingediend, daarvan zijn drie aanvragen afgewezen. De volgende 18 aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 89.317:

Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

2016/3

20 december 2016 - Toekenningen en Vertalers

In de derde ronde van 2016 werden door 61 vertalers 68 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 60 vertaalprojecten. Van dit totaal aan aanvragen waren er negen afkomstig van beginnende vertalers. De taalgebieden waren Duits (8 projecten), Engels (24 projecten), Frans (6 projecten), Italiaans (3 projecten), Scandinavische talen (3 projecten), Slavische talen (8 projecten: Kroatisch (1), Pools (1), Russisch (5), en Tsjechisch (1)), Spaans (4 projecten) en Overige talen (4 projecten: Afrikaans (1), Chinees (1) en Portugees (2)).

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/8

13 december 2016 - Toekenningen

26 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur en non-fictie. In totaal is € 64.134 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Schwob-regeling

21 november 2016 - Toekenningen

Via de Schwob-regeling ondersteunt het Letterenfonds de vertaling & uitgave van literaire klassiekers die hier nog onbekend zijn. In het kader van deze regeling zijn in 2016 in totaal negentien aanvragen gedaan, waarvan er één is ingetrokken en zeven zijn afgewezen. Elf aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 56.496.

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/7

15 november 2016 - Toekenningen

25 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 78.828,10 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Biografieregeling 2016

14 november 2016 - Toekenningen

Met de biografieregeling van het Letterenfonds wordt de totstandkoming van Nederlandstalige biografieën van kunstenaars gesubsidieerd. Dit jaar werden vijftien aanvragen ingediend, daarvan kon één aanvraag niet in behandeling worden genomen. Zes biografieprojecten zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 129.618.

Lees meer

Toekenningen talentontwikkeling

2016/1

1 november 2016 - Toekenningen

Voor de jaren 2014-2016 verleende minister Bussemaker het Letterenfonds extra budgetten voor het ontwikkelen van talentontwikkelingsprogramma’s in een nationale en internationale context. Binnen deze programma’s zijn subsidies toegekend aan Daan Heerma van Voss en Stichting El Hizjra. Oook is een tweede editie van het Slow Writing Lab van start gegaan waarvoor acht talentvolle studenten zijn geselecteerd.

Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

2016/1

30 oktober 2016 - Toekenningen

Vanuit de regeling voor Geïllustreerde Kinder- en Jeugdboeken worden bijzondere prentenboeken en andere rijk geïllustreerde uitgaves voor kinderen gesubsidieerd. Tot nu toe werd in 2016 besloten over achttien titels. Dertien aanvragen werden afgewezen. De volgende vijf aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van € 25.938:

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/6

11 oktober 2016 - Toekenningen

25 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 77.964,00 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2016/3

11 oktober 2016 - Toekenningen

In de derde subsidieronde van 2016, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van € 1.081.500 besteed. 57 projectsubsidieaanvragen van 56 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende bedragen per project variëren in deze ronde van € 10.000 tot € 50.000, het maximaal te verlenen subsidiebedrag voor deze groep aanvragers.

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/5

6 september 2016 - Toekenningen

46 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 145.644,00 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

2016/2

26 juli 2016 - Toekenningen

In de tweede ronde van 2016 werden door 76 vertalers 89 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 77 vertaalprojecten. Van dit totaal aan aanvragen waren er twaalf afkomstig van beginnende vertalers.
De taalgebieden waren Duits (7 projecten), Engels (27 projecten), Frans (12 projecten), Italiaans (3 projecten), Scandinavische talen (5 projecten), Slavische talen (9 projecten: Bosnisch (1), Pools (1), Russisch (4), Sloveens (1), Slowaaks (1) en Tsjechisch (1)), Spaans (10 projecten) en Overige talen (4 projecten: Arabisch (1), Chinees (1), Fins (1) en Portugees (1)).

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2016/2

4 juli 2016 - Toekenningen

In de tweede subsidieronde van 2016, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘starters’, is (vooralsnog) in totaal € 245.000 verleend aan 21 auteurs voor 21 literaire projecten. De verleende bedragen variëren in deze ronde per project van € 10.000 tot € 20.000.

Lees meer

Toekenningen Kousbroek Essay Programma 2016

30 juni 2016 - Toekenningen

Het Nederlands Letterenfonds beoogt met het Kousbroek Essay Programma aandacht te creëren voor essayisten door extra publicatiemogelijkheden en publieksactiviteiten. Redacties van tijdschriften, dag- en weekbladen kunnen in het kader van dit programma een aanvraag doen zodat een opdracht kan worden verleend aan een essayist en er een nevenactiviteit kan worden georganiseerd.

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/4

30 juni 2016 - Toekenningen

26 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 86.826,00 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/3

1 juni 2016 - Toekenningen

52 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 155.777,97 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Literaire projecten en manifestaties

2016/1

31 mei 2016 - Toekenningen

Voorjaar 2016 zijn de aanvragen uit de eerste ronde van 2016 van de regeling Literaire projecten en manifestaties behandeld. Het subsidieplafond voor 2016 is vastgesteld op € 285.000. In de eerste ronde zijn 24 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 334.632 euro. Tien aanvragen zijn gehonoreerd voor in totaal 169.150 euro, één aanvraag is aangehouden. Elf aanvragen zijn afgewezen.

Lees meer

Reiskosten buitenland

2016/1

31 mei 2016 - Toekenningen

Begin 2016 zijn in het kader van de regeling Reiskosten buitenland dertien aanvragen ingediend voor een reisbeurs. Twee aanvragen zijn afgewezen. Elf aanvragen zijn toegekend voor een totaalbedrag van 23.279 euro. De volgende schrijvers en vertalers ontvingen een reisbeurs:

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2016/1

13 mei 2016 - Toekenningen en Schrijvers

In de eerste subsidieronde van 2016, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 899.000 besteed; 37 projectsubsidieaanvragen van 35 auteurs konden worden gehonoreerd. De verleende bedragen per project variëren in deze ronde van € 10.000 tot € 30.000, het maximaal te verlenen subsidiebedrag voor deze groep aanvragers.

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/2

15 april 2016 - Toekenningen

62 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 179.886,50 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

2016/1

14 april 2016 - Toekenningen

In de eerste ronde van 2016 werden door 83 vertalers 93 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 82 vertaalprojecten. Van dit totaal aan aanvragen waren er vijf afkomstig van beginnende vertalers.
De taalgebieden waren Duits (9 projecten), Engels (32 projecten), Frans (11 projecten), Italiaans (6 projecten), Scandinavische talen (5 projecten), Slavische talen (8 projecten: Russisch (7) en Kroatisch (1)), Spaans (4 projecten) en Overige talen (7 projecten: Afrikaans (1), Ests (1),Grieks (1), Hebreeuws (2), Hongaars (1) en Portugees (1)).

Lees meer

Vertaalsubsidies buitenlandse uitgevers

2016/1

1 februari 2016 - Toekenningen

39 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, poëzie en graphic novels. In totaal is € 107.381 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

The Art of Impact

50 projecten gehonoreerd

14 januari 2016 - Algemeen en Toekenningen

The Art of Impact maakt bekend dat de tweede en laatste open oproep heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde projectvoorstellen.

Lees meer

Toekenningen 2015

13 januari 2016 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2015 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

The Art of Impact

36 projecten gehonoreerd

31 juli 2015 - Algemeen en Toekenningen

De eerste open oproep van The Art of Impact heeft geresulteerd in 36 gehonoreerde aanvragen.

Maar liefst 428 aanvragers dienden een projectplan in; een heterogene groep van organisaties, samenwerkingsverbanden en individuele kunstenaars. De aanvragen waren verdeeld over alle kunstdisciplines en alle geselecteerde maatschappelijke domeinen, te weten zorg & welzijn, leefbare wijk & stad, energie & klimaat en circulaire economie.

Lees meer

Resultaat Oproep Literaire Games boven verwachting

15 juli 2015 - Toekenningen en Schrijvers

Uit nieuwsgierigheid naar de interactiemogelijkheden tussen literatuur en games, schreven het Nederlands Letterenfonds en het Gamefonds eind april de Open Oproep Literaire Games uit. Auteurs en gameontwikkelaars konden binnen deze Open Oproep een voorstel indienen voor de gezamenlijke ontwikkeling van een literaire spelervaring.

Lees meer

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

2015/1

11 juni 2015 - Toekenningen

Vanuit de regeling voor Geïllustreerde Kinder- en Jeugdboeken worden bijzondere prentenboeken en andere rijk geïllustreerde uitgaves voor kinderen gesubsidieerd. Mei 2015 werd besloten over zeventien titels. Elf aanvragen zijn afgewezen. De volgende zes aanvragen zijn gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van € 29.471:

Lees meer

Toekenningen 2014

31 januari 2015 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2014 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Meerjarige Manifestaties 2015–2016

17 november 2014 - Toekenningen

In het kader van de Regeling meerjarige subsidies zijn aan zes literaire manifestaties en twee literair-educatieve organisaties subsidies toegekend voor de jaren 2015 en 2016.

Lees meer

Negen talentvolle debutanten geselecteerd

Tweede lichting

2 juli 2014 - Toekenningen

De tweede lichting Letterenfonds-debutanten is bekend. Het Nederlands Letterenfonds investeert in negen talentvolle schrijvers die onlangs hebben gedebuteerd. Met ondersteuning van een beurs kunnen deze debutanten aan een tweede literair boek werken. De negen talenten werden geselecteerd uit een groep van 22 auteurs in alle literaire genres.

Lees meer

Toekenningen 2013

29 maart 2014 - Toekenningen

Alle toekenningen van 2013 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2012

1 januari 2013 - Toekenningen

Alle toekenningen van 2012 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2010 & 2011

1 juli 2012 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen uit de jaren 2010 en 2011 vindt u in het eerste jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Nieuws archief

Pers

Voor vragen over activiteiten van het fonds kunt u contact opnemen met Tiziano Perez of Hanneke Marttin.

Nieuwsbrief

U kunt zich hieronder abonneren op onze nieuwsbrief.