Nieuws

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

2021/04

26 oktober 2021 - Toekenningen

In de vierde ronde van 2021 zijn 42 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 124.977 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

2021/02

25 oktober 2021 - Toekenningen

In de tweede aanvraagronde van 2021 van de regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten zijn zestien aanvragen ingediend. Negen aanvragen zijn gehonoreerd. Één aanvraag is op formele gronden niet in behandeling genomen.

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2021/03

19 oktober 2021 - Toekenningen

In de derde ronde Projectsubsidies voor publicaties van 2021, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van € 1.182.500 besteed. Van de 61 in behandeling genomen aanvragen konden er, na advies van de commissie Projectsubsidies voor publicaties 2021/03, 52 worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 11.000 tot € 49.500. In totaal zijn zes aanvragen voor een kinder- of jeugdboek gehonoreerd; veertien aanvragen voor een non-fictieboek; negen aanvragen voor een dichtbundel en drieëntwintig aanvragen voor proza.

Lees meer

Werkbijdrage theatertekst

1 oktober 2021 - Toekenningen en Schrijvers

In 2021 werd de subsidieregeling Werkbijdrage theatertekst voor de vijfde keer uitgevoerd. De werkbijdragen worden toegekend als investering in de totstandkoming van nieuw werk voor theater. Het Nederlands Letterenfonds werkt bij deze regeling samen met het Fonds Podiumkunsten. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren.

Lees meer

Fragmentvertalingen in het Nederlands

2021/01

9 september 2021 - Toekenningen

In het voorjaar van 2021 opende de tijdelijke steunmaatregel Fragmentvertalingen voor literair vertalers in het Nederlands, die op 15 juni j.l. sloot. In totaal werden er 123 opdrachten voor fragmentvertalingen verstrekt aan maar liefst 96 vertalers, die allen € 1.000 ontvingen voor het vertalen van een tekst en bijvoorbeeld het opstellen van een leesrapport of het inschakelen van een mentor.

Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

2021/03

2 september 2021 - Toekenningen

In de derde ronde van 2021 zijn 59 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 177.798 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten

2021/01

27 juli 2021 - Toekenningen

In de eerste aanvraagronde van 2021 van de regeling Projectsubsidies literaire en literatuur-educatieve activiteiten zijn 19 aanvragen ingediend. Acht aanvragen zijn gehonoreerd. Eén aanvraag is op budgettaire gronden afgewezen (bereiken subsidieplafond), twee aanvragen op formele gronden. Aanvragers hebben in hun aanvraag rekening gehouden met (mogelijke) aangepaste programmering vanwege Covid-19.

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2021/02: de startersronde

26 juli 2021 - Toekenningen

In de tweede projectsubsidiesronde van 2021, de zogeheten ‘startersronde’, konden aanvragen worden ingediend voor het schrijven van een tweede of derde literair werk. 41 schrijvers (in alle literaire genres) maakten gebruik van deze mogelijkheid, 39 aanvragen werden daadwerkelijk in behandeling genomen. Zeventien aanvragen werden gehonoreerd, waarmee in totaal in deze ronde een bedrag van € 220.000 werd besteed. De verleende beurzen variëren van € 11.000 tot € 27.500. Deze bedragen zijn inclusief de verhoging die in 2020 werd ingevoerd ter compensatie van gestegen kosten voor levensonderhoud. Voorafgaand aan de vergadering werd in verband met de uitbraak van Covid-19 het budget vanuit de middelen van het Steunpakket Covid-19 verhoogd. Hierdoor konden er tien in plaats van acht debutantenbeurzen worden verleend.

Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

2021/02

26 augustus 2021 - Vertalers en Toekenningen

In de tweede ronde van 2021 werd vooralsnog een bedrag van 621.855 euro besteed. De taalgebieden waren Duits (8 projecten), Engels (34 projecten), Frans (12 projecten), Italiaans (6 projecten) Scandinavische talen (7 projecten: 1 Deens, 2 Noors, 3 Zweeds en 1 IJslands), Slavische talen (3 projecten: 1 Bulgaars, 1 Russisch en 1 Tsjechisch), Spaans (3 projecten) en Overige talen (6 projecten: 1 Afrikaans, 2 Chinees, 1 Estisch, 1 Hebreeuws en 1 zeventiende-eeuws Nederlands).

Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

2021/02

16 juni 2021 - Toekenningen

In de tweede ronde van 2021 zijn 43 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 95.042 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Van maker tot lezer 2021

Toekenningen tot en met juni

30 juni 2021 - Toekenningen

Met de tijdelijke steunregeling Van maker tot lezer 2021 steunde het Letterenfonds literaire schrijvers, performers, graphic novelists, illustratoren en vertalers in het Nederlands. Tot en met juni zijn 215 beurzen toegekend. De Van maker tot lezer-regeling sloot afgelopen 30 juni.

Lees meer

Projectsubsidies voor publicaties

2021/01

12 mei 2021 - Toekenningen

In de eerste ronde Projectsubsidies voor publicaties van 2021, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘ervaren schrijvers’, is een bedrag van € 1.166.000 besteed. Van de 47 ingediende aanvragen konden er 45 worden gehonoreerd. De verleende projectsubsidies variëren in deze ronde van € 11.000 tot € 33.000. In totaal zijn elf aanvragen voor een kinder- of jeugdboek gehonoreerd; vijf aanvragen voor een non-fictieboek; tien aanvragen voor een dichtbundel en negentien aanvragen voor proza.

Lees meer

Subsidie voor de vertaling van een Nederlands literair werk

2021/01

3 mei 2021 - Toekenningen

In de eerste ronde van 2021 zijn 78 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 263.838 toegekend voor de vertaling van de volgende titels:

Lees meer

Jaarverslag 2020

19 april 2021 - Toekenningen en Algemeen

De online versie van het Jaarverslag 2020 biedt niet alleen een overzicht van de activiteiten van het Nederlands Letterenfonds in binnen- en buitenland in het coronajaar 2020, maar ook zijn hierin alle subsidiebesluiten opgenomen. Naast de besluiten in de reguliere subsidieregelingen voor schrijvers, vertalers, uitgevers en literaire evenementen vindt u in dit verslag ook de besluiten in de meerjarige subsidieregelingen voor 2021-2024 (literaire tijdschriften en literaire organisaties: educatie en festivals), én de tijdelijke steunmaatregelen waarmee deze doelgroepen en de boekensector konden worden ondersteund vanuit het eerste steunpakket voor de cultuursector. Voorts is een terugblik op de beleidsperiode 2017-2020 opgenomen. Vanuit de pdf kan worden geklikt op links naar blogs, video’s, publicaties en andere achtergrondinformatie.

Lees meer

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

2021/01

12 april 2021 - Toekenningen en Vertalers

In de eerste ronde van 2021 van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen konden 72 aanvragen (waarvan 7 afkomstig van beginnende vertalers) worden gehonoreerd, 5 aanvragen zijn afgewezen. Eén aanvraag is doorgeschoven naar de volgende ronde. Van de 18 aanvragen voor een moeilijkheidstoeslag zijn er 16 gehonoreerd. Vier aanvragen voor een selectie- en editietoeslag zijn toegekend. Daarnaast ontvangen 8 vertalers een aanvullend subsidiebedrag voor het schrijven van een voor- of nawoord. Het honorarium van de uitgever voor dit extra werk varieert van 100 tot 750 euro. In deze ronde werd in totaal 607.207 euro besteed.

Lees meer

Ambassadeurs van Nederlandse literatuur

14 augustus 2020 - Vertalers en Toekenningen

Om vertalers van Nederlandse literatuur in deze onzekere tijd aan nieuwe opdrachten te helpen, maakte het Letterenfonds geld vrij voor voorstellen voor een vertaling van 3.000 woorden uit een Nederlandse literaire titel. In totaal zijn er 176 voorstellen gehonoreerd (84 fictie, 43 non-fictie, 28 kinder- en jeugd, 20 poëzie en 1 beeldverhaal) in 32 talen. In overleg met het fonds en de rechthebbende uitgever of agent zal de vertaler zich inspannen om een uitgever voor het betreffende boek te vinden. En zo snijdt het mes aan twee kanten: het uitbrengen van nieuwe vertalingen wordt gestimuleerd, en vertalers ontvangen nieuwe opdrachten.

Lees meer

Toekenningen 2019

24 februari 2020 - Toekenningen en Algemeen

Alle subsidiebesluiten van 2019 staan in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2018

31 december 2018 - Algemeen en Toekenningen

Alle toekenningen van 2018 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2017

30 maart 2018 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2017 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2016

29 maart 2017 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2016 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

The Art of Impact

50 projecten gehonoreerd

14 januari 2016 - Algemeen en Toekenningen

The Art of Impact maakt bekend dat de tweede en laatste open oproep heeft geresulteerd in 50 gehonoreerde projectvoorstellen.

Lees meer

Toekenningen 2015

13 januari 2016 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2015 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2014

31 januari 2015 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen van 2014 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2013

29 maart 2014 - Toekenningen

Alle toekenningen van 2013 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2012

1 januari 2013 - Toekenningen

Alle toekenningen van 2012 vindt u in het Jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Toekenningen 2010 & 2011

1 juli 2012 - Toekenningen en Algemeen

Alle toekenningen uit de jaren 2010 en 2011 vindt u in het eerste jaarverslag van het Nederlands Letterenfonds.

Lees meer

Pers

Voor vragen over activiteiten van het fonds kunt u contact opnemen met Tiziano Perez of Hanneke Marttin.

Nieuwsbrief

Het Nederlands Letterenfonds verstuurt regelmatig een e-mail nieuwsbrief. U kunt zich gratis abonneren.