Marita Mathijsen

Marita Mathijsen

raad van advies

Prof. dr. Marita Mathijsen is emeritus hoogleraar Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de negentiende eeuw en schreef daarover vele studies. Verder is zij bekend als Mulisch-kenner en bezorger van de po√ęzie van Hans Faverey. Ze publiceert geregeld in NRC Handelsblad en de Volkskrant. Haar biografie Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit (2018), is zeer gunstig ontvangen. Zij was betrokken bij de oprichting en het bestuur van diverse literaire of culturele podia. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.