Kasper van Noppen

Kasper van Noppen

raad van toezicht

Zelfstandig tekstschrijver en communicatieadviseur

Bestuurslid Vondelpark Open.Lucht.Theater, bestuurslid Meer Democratie, lid algemeen bestuur Vereniging Amsterdam City, lid raad van toezicht van Stichting Bert Schierbeekfonds en Stichting Steunfonds Stimulering Nederlandse Literatuur, lid Raad van Advies van de Weekend Academie.