Joke Corporaal

Joke Corporaal

raad van advies

Joke Corporaal (1979) is zelfstandig projectmanager, redacteur en schrijver. Ze werkt en woont in Denemarken en interesseert zich voor contacten tussen literaturen. In 2018 publiceerde zij Zolang de boom bloeit, een korte geschiedenis van de Friese literatuur door de eeuwen heen. Het boek verscheen ook in een Friese, Engelse en Duitse vertaling. Corporaal studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in Groningen en promoveerde op het proefschrift Grimmig eerlijk. Anne Wadman en het probleem van de Friese literatuur (2009).