Subsidies

Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  4 maart 2022
12 juni 2022
Verdere data voor 2022 volgen

Aanvraag

Een uitgever dient ten minste drie maanden voor de publicatie schriftelijk een aanvraag in, vergezeld van een calculatieformulier (zie Downloads), het manuscript met originele illustraties en een model van de beoogde vormgeving van het boek. Als de aanvraag in behandeling is genomen, wint het bestuur advies in bij een vaste commissie van onafhankelijke deskundigen. Mede op grond van dit advies neemt het bestuur een besluit.

Ga naar aanvraagformulier

Pre-advies

Omdat de productietijd van een geïllustreerd boek lang is en de investeringen hoog zijn, bestaat er tevens de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenaamd pre-advies. Een uitgever kan een plan, een project of een nog niet volledig manuscript voorleggen aan de adviescommissie die zal beoordelen of zij de aanvraag in principe subsidiabel acht. Dit oordeel is overigens niet bindend. Mocht op een pre-adviesaanvraag een officiële aanvraag volgen, dan wordt de reguliere procedure gevolgd.

Downloads

Marlies Hoff

Contact

Marlies Hoff

Beleidsmedewerker

m.hoff@letterenfonds.nl