Programma's

Fragmentvertalingen & promotie van titels

Tijdelijke steunmaatregel voor vertalers uit het Nederlands

Vertalers

Het Nederlands Letterenfonds geeft literair vertalers uit het Nederlands opnieuw de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een Nederlands literair werk. Daarnaast bestaat de opdracht deze keer ook uit het actief onder de aandacht brengen van het werk bij buitenlandse uitgevers. Het doel van dit project is het ondersteunen van vertalers en de acquisitie van Nederlandse titels door internationale uitgevers.

De vertaler kan voor het maken van een fragmentvertaling kiezen uit de genres kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie, fictie, poëzie en beeldverhaal. De vertaler vult de fragmentvertaling aan met promotiemateriaal: een samenvatting en biografie, quotes uit recensies. Met het dossier benadert hij of zij een aantal relevante uitgevers in zijn of haar taalgebied. De vergoeding voor de werkzaamheden is 1500 euro.

Wie kan een voorstel voor deze opdracht indienen?

Deze opdracht is voor alle vertalers uit het Nederlands die geaccrediteerd zijn door het Nederlands Letterenfonds. Vertalers die in aanmerking komen voor deze opdracht worden daarvan door het Nederlands Letterenfonds op de hoogte gebracht.

Welke titels komen in aanmerking?

We hebben een selectie gemaakt van de titels die de afgelopen drie jaar in de brochures van het Nederlands Letterenfonds zijn opgenomen, plus literaire klassiekers uit eerdere brochures. Deze lijst is te vinden op onze website. Mocht je een titel in gedachten hebben die niet op de lijst staat, neem dan contact op met de betreffende genrespecialist van het Nederlands Letterenfonds (zie de contactinformatie). Wil je poëzie of een geïllustreerd werk (zoals een graphic novel of een prentenboek) vertalen, overleg dit dan eerst even.

Het is de bedoeling dat de fragmentvertalingen min of meer evenredig worden verdeeld tussen de hierboven genoemde genres. Bij de vorige steunmaatregel werden er vooral veel fictietitels gekozen, het zou daarom mooi zijn als er nu veel kinderboeken, non-fictie, graphic novels of poëzie worden gekozen.

Verder is het een voorwaarde dat het Nederlands Letterenfonds nog niet over een (fragment)vertaling van het werk in de betreffende doeltaal beschikt. Ook is het essentieel om na te kijken of de auteur van je keuze misschien al een vaste vertaler heeft. Dit laatste is na te gaan via onze vertalingendatabase, wat betreft bestaande fragmentvertalingen is het beter contact op nemen met een van de genrespecialisten. Verreweg de meeste bestaande fragmentvertalingen zijn overigens in het Engels.

Hoe kan deze opdracht worden ingevuld?

Wij denken aan de volgende verdeling van het totaalbedrag van 1500 euro:

  1. 1000 euro voor de vertaling van een fragment (gebaseerd op 6000 woorden; bij poëzie gaat het om een selectie gedichten met een lengte van ca. 400 regels);
  2. 250 euro voor het maken van promotiemateriaal (1-2 A4), bijvoorbeeld een leesverslag, synopsis of de vertaling van een interview of een recensie;
  3. 250 euro voor het actief benaderen van zo’n drie geschikte uitgevers; toesturen van de fragmentvertaling en promotiemateriaal. Drie maanden na het inleveren van de opdracht ontvangen wij graag een kort verslag van je promotieactiviteiten en de voorlopige resultaten van je inspanningen.

Dit is een voorbeeld, waarbij moet worden opgemerkt dat er ruimte is voor eigen invulling. Denk bijvoorbeeld aan prentenboeken of graphic novels, waarvoor wellicht een andere invulling beter werkt. Ook kun je een titel in je taalgebied introduceren door bijvoorbeeld een voorpublicatie in een krant, tijdschrift of online.

We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen ervoor voelt om uitgevers en redacteuren direct te benaderen. Sommige vertalers spelen al jaren een actieve rol als bemiddelaar, anderen niet. Mocht dat laatste het geval zijn, dan kun je ons ook helpen door namen van geschikte uitgeverijen door te geven, aangevuld met een profiel, waarin je informatie geeft over het fonds, het acquisitiebeleid, adres- en andere informatie.

Hoe kan ik een voorstel indienen?

Je dient het voorstel in via het digitale aanvraagformulier, zie onder.

Wie beoordeelt de aanvragen?

De genrespecialisten van het Nederlands Letterenfonds beslissen aan de hand van het voorstel of de opdracht wordt toegekend. De vertaler wordt via een mail op de hoogte gebracht.

Waar moet ik rekening mee houden bij het maken van de opdracht?

Gebruik bij het indienen van de opdracht het Format fragmentvertalingen-document - zie ook link onderaan deze pagina. Hierin staat de gewenste opmaak en alle gegevens die we nodig hebben. Zo zorgen we voor uniforme en overzichtelijke documenten, waarin uitgevers gemakkelijk alle relevante informatie kunnen vinden. Ook vind je onderaan een aantal voorbeelden van titeldossiers met promotiemateriaal.

Hoe ga ik te werk bij het benaderen van buitenlandse uitgevers?

Het Nederlands Letterenfonds laat bij de toekenning van de opdracht weten wie de Nederlandse rechtenmanager van jouw titel is. Overleg waar mogelijk eerst met de rechtenmanager over welke uitgevers of redacteuren benaderd zouden kunnen worden. Zo loop je elkaar niet in de weg bij eventueel al lopende contacten of onderhandelingen.

Het Nederlands Letterenfonds gaat vertalers bovendien op interactieve wijze helpen met informatie over hoe je het beste boeken kunt aanbevelen bij uitgeverijen. Meer informatie hierover volgt.

Wanneer ontvang ik het honorarium?

Het honorarium wordt betaald als de fragmentvertaling en het promotiemateriaal zijn ingeleverd. Als het niet lukt om het boek bij een uitgever onder te brengen, hoeft het bedrag niet te worden terugbetaald. We realiseren ons dat er diverse factoren meespelen in het acquisitieproces en dat een beslissing vaak ook even kan duren.

Hoe draagt deze opdracht bij aan de acquisitie van Nederlandse titels door internationale uitgevers?

Een deel van de vertaalkosten zijn met deze opdracht al betaald door het Nederlands Letterenfonds. Dit betekent dat, als een boek wordt aangekocht door een uitgever, hij of zij slechts het resterende deel hoeft te betalen. Uitgevers kunnen voor het boek in kwestie de gebruikelijke vertaalsubsidie aanvragen. Hopelijk vormt dat een extra aansporing om de titel te publiceren.

Deadlines

De deadline voor het indienen van het voorstel is 30 april. We laten vervolgens voor 20 mei weten of we de aanvraag kunnen honoreren. De fragmentvertalingen en promotiemateriaal ontvangen we graag voor 1 september. Na drie maanden verwachten we een kort verslag van je promotieactiviteiten en de voorlopige resultaten van je inspanningen (de contacten met uitgeverijen).

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

Informatie en downloads

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Neeke Scheers

Contact

Neeke Scheers

n.scheers@letterenfonds.nl