agenda

Waarom hervertalen?

Lezing Rokus Hofstede

12 juni 2014

http://www.masterliterairvertalen.eu/lezingenreeks/aanmeldingsformulier

Donderdag 12 juni zal Rokus Hofstede, dit jaar Translator in Residence bij de Master Literair Vertalen, een open slotlezing geven. De centrale vraag bij zijn lezing is: waarom hervertalen?

Vanuit uitgeversstandpunt lijken hervertalingen grotendeels te reduceren tot de concurrentie om marktaandelen, maar vanuit vertalersstandpunt behelst een antwoord op die vraag een al dan niet expliciete visie op de literatuurgeschiedenis, een strategische positionering, zelfs ethische dilemma’s. Aan de hand van voorbeelden uit het werk van Malot, Lautréamont, Alain-Fournier, Proust en Simenon zal Rokus Hofstede een paar prototypische casussen van hervertaling behandelen. Om ten slotte de vraag te stellen: bestaan originele werken echt?

De lezing vindt plaats in de bibliotheek van het Nederlands Letterenfonds, dat het project mogelijk maakte en de inbreng van professionele vertalers in de master wil bevorderen. De slotlezing is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk. Aanmelden is verplicht en kan tot maandag 9 juni. U kunt zich aanmelden via het formulier op de website van de Master Literair Vertalen.

Datum & tijd: 12 juni, 16.30 – 18.00

Locatie: bibliotheek Nederlands Letterenfonds, Nieuwe Prinsengracht 89 te Amsterdam